Влада Републике Србије објавила је предлог Закона о изменама и допунама Закона о буџетском систему у којем стоји да у 2021. години запосленима у здравственим установама, запосленима у систему војног здравства, запосленима на пословима здравствене заштите у установама социјалне заштите, лекарима у заводима за извршење кривичних санкција, неговатељицама у установама социјалне заштите и здравственим радницима у Заводу за спорт и медицину спорта Републике Србије основица за обрачун и исплату плата УВЕЋАВА СЕ ЗА 10% и тако утврђена основица ПОВЕЋАЋЕ СЕ ЗА 5%, ПОЧЕВ ОД ПЛАТЕ ЗА ДЕЦЕМБАР 2020. ГОДИНЕ.

Изузетно, у 2021. години осталим запосленима код корисника буџетских средстава, односно корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање, који нису наведени, плате се повећавају за 3,5%, почев од плате за децембар 2020. године, а основица за обрачун и исплату плата за наведене кориснике увећаће се за 5%, почев од плате за март 2021. године.

 

ПРЕУЗМИТЕ ДОКУМЕНТ