Након поднете Иницијативе Синдиката дана 13.марта 2020.године, више обављених разговора са представницима надлежних државних органа, данас је у просторијама Министарства здравља потписан Анекс Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе, којим је створен правни основ за исплату накнаде плате у висини од 100%.

Потписници овог уговора су: асс. др Златибор Лончар министар здравља испред Владе Републике Србије, др Зоран Савић председник Синдиката запослених у здравству и социјалној заштити Србије и Зоран Илић председник Гранског синдиката здравства и социјалне заштите „Независност“.

Напомињемо још једном да је уважен захтев нашег Синдиката да се одредбе Анекса овог уговора примењују ПОЧЕВ ОД 01.МАРТА 2020.ГОДИНЕ.

Право на накнаду плате у висини од 100% просечне плате у претходних 12 месеци пре месеца у којем је наступила привремена спреченост за рад, ће имати запослени, ако је спреченост за рад настала због потврђене заразне болести COVID-19 или због мере изолације или самоизолације наложене у вези са том болешћу, а која је наступила као последица  непосредног излагања ризику по основу обављања послова и радних задатака, односно службених дужности и контаката са лицима којима је потврђена болест COVID-19 или наложена мера изолације или самоизолације.

Настављамо активности на помоћи запосленима током ванредног стања.

 

 

ПРЕУЗМИТЕ ПОТПИСАН АНЕКС ПКУ
ПРЕУЗМИТЕ ОВО ОБАВЕШТЕЊЕ