Након поднете Иницијативе Синдиката и више обављених разговора са представницима ресорног министарства, данас ће у просторијама Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања бити потписан Посебан колективни уговор о допунама Посебног колективног уговора за социјалну заштиту у Републици Србији, којим се омогућава исплата накнаде плате запосленима у висини од 100%.

Право на накнаду плате у висини од 100% просечне плате у претходних 12 месеци пре месеца у којем је наступила привремена спреченост за рад, ће имати запослени, ако је спреченост за рад настала због потврђене заразне болести COVID-19 или због мере изолације или самоизолације наложене у вези са том болешћу, а која је наступила као последица  непосредног излагања ризику по основу обављања послова и радних задатака, односно службених дужности и контаката са лицима којима је потврђена болест COVID-19 или наложена мера изолације или самоизолације.

Право на накнаду плате остварује и запослени који је одсуствовао са рада из наведених разлога у периоду за који до дана ступања на снагу овог колективног уговора није извршен коначни обрачун и исплата накнаде плате по основу привремене спречености за рад.

Овај уговор ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“.

 

ПРЕУЗМИТЕ ОВО ОБАВЕШТЕЊЕ