Драги чланови,

 

Обавештавамо Вас да је данас у просторијама Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити Србије, као једини синдикат учесник у преговорима, потписао НОВИ ПОСЕБАН КОЛЕКТИВНИ УГОВОР ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ.

Уговор је закључен на период од три године.

Запослени су добили далеко повољнији колективни уговор од оног који је престао да важи, на коју чињеницу смо поносни.

Инсистирали смо да запослени у социјалној заштити буду у правима изједначени са осталим запосленима у јавним службама, што смо и успели да остваримо кроз вођење вишемесечних преговора, уз уложен огроман напор и изношење аргументованих чињеница ради одбране права запослених и побољшања њиховог радно-правног и материјалног положаја.

Овом приликом бисмо издвојили нека од права запослених које је Синдикат изборио: додатак на плату и за рад недељом – 20% од основне плате за сваки сат рада недељом, јубиларна награда у износу од две просечне зараде у Републици Србији – за 35 година рада проведених у радном односу у установи социјалне заштите, право на солидарну помоћ за рођење детета запосленог и помоћ због уништења или оштећења имовине, право на накнаду плате за време привремене спречености за рад до 30 дана у висини 100% просечне плате у претходних 12 месеци и за случај малигног обољења, повећан број дана годишњег одмора за одређене категорије запослених…

 

ЧЕСТИТАМО СВИМ ЧЛАНОВИМА НОВИ, БОЉИ КОЛЕКТИВНИ УГОВОР!!!

 

ПРЕУЗМИТЕ ДОКУМЕНТ