МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА
Министар, асс. др Златибор Лончар

 

Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити Србије Вам се обраћа са захтевом за давање инструкције јавним здравственим установама и привременим болницама, ради правилног обрачуна плате и додатака на плату лица која извршавају радну обавезу обављањем послова и задатака у јавној здравственој установи или привременој болници, у коју су упућена на рад, а права из радног односа остварују у установи у којој су запослена (из које су упућена).

Уредбом о мерама за време ванредног стања („Сл. гласник РС“, бр. 31/2020, 36/2020, 38/2020, 39/2020, 43/2020, 47/2020, 49/2020, 53/2020, 56/2020, 57/2020 и 58/2020) прописано је да здравствени радници, здравствени сарадници и друга лица запослена у здравственим установама из Плана мреже здравствених установа, војним здравственим установама, државним органима и правним лицима основаним средствима у јавној својини за које је посебним законом предвиђено да обављају и послове здравствене делатности, могу бити упућени на извршавање радне обавезе у било коју јавну здравствену установу или у привремену болницу, којој недостаје потребан број извршилаца, на основу усменог налога свог руководиоца, а у складу са планом попуне здравствених установа и другим одлукама Кризног штаба за сузбијање заразне болести covid – 19.

Сходно томе, неопходно је да упутите инструкцију за поступање, у смислу да су јавне здравствене установе и привремене болнице дужне да воде евиденцију о ноћном, недељном, празничном и прековременом раду лица ангажованих у тим установама током ванредног стања и исту доставе установама у којима су та лица запослена, ради остваривања права из радног односа тих лица у установама у којима су запослена.

То даље значи, да је неопходно да свака јавна здравствена установа или привремена болница има одговорно лице, које ће водити уредну евиденцију о обављеном раду наведених лица, ради правилног обрачуна плате и додатака на плату за обављени рад, као и прековремени рад, ноћни рад, рад на дан празника и недељни рад.

Очекујемо Ваше хитно поступање, ради правилног обрачуна и исплате плате и додатака на плату.

 

Председник
др Зоран Савић

 

ПРЕУЗМИТЕ ОВАЈ ДОКУМЕНТ