ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Председник, Ана Брнабић

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

Министар, Синиша Мали

МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА

Министар, асс. др Златибор Лончар

 

Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити Србије обраћа Вам се са захтевом за доношење новог закључка Владе Републике Србије којим би се омогућила исплата плата, путних трошкова и других примања запосленима у здравственим установама које се налазе у блокади.

Рачуни појединих здравствених установа се налазе у вишемилионској блокади дужи временски период и нема назнака када и да ли ће исти бити одблокирани.

Због тога запослени у овим установама не могу имати принадлежности прописане позитивним прописима док се не донесе одговарајући закључак Владе.

Запослени нису одговорни за наведено стање, а своје радне задатке извршавају благовремено, савесно, професионално и у складу са правилима струке, како би се корисницима услуга пружила здравствена заштита у складу са законом.

Синдикат захтева да се изнађе решење које би омогућило запосленима исплату плата, трошкова и других примања у складу са законом и Посебним колективним уговором за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе.

Указујемо да је потребно да Влада Републике Србије донесе закључак о трансферу новчаних средстава на посебне рачуне здравствених установа које су у блокади, који би био изузет од принудне наплате и који би се користио за исплату свих личних примања запослених. Инсистирамо да ресорна министарства прихвате ову иницијативу Синдиката и дају предлог Влади Републике Србије да се наведени закључак односи на све здравствене установе из Плана мреже којима се рачун налази у блокади у 2019. години, на начин како је то рађено и у протеклим годинама.

Очекујемо Ваше поступање у најкраћем могућем року.

Председник
др Зоран Савић

 

ПРЕУЗМИТЕ ДОКУМЕНТ