ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Председник, Ана Брнабић

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

Министар, Душан Вујовић

МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА

Министар, асс. др Златибор Лончар

 

Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити Србије обраћа Вам се са захтевом за доношење новог закључка Владе Републике Србије којим би се омогућила исплата плата, путних трошкова и других примања запосленима у здравственим установама које се налазе у блокади.

Рачуни појединих здравствених установа се налазе у вишемилионској блокади дужи временски период и нема назнака када и да ли ће се исти бити одблокирани.То даље значи да запослени у овим установама не могу имати принадлежности прописане позитивним прописима док се не донесе одговарајући закључак Владе.

Запослени апсолутно нису одговорни за наведено стање, а своје радне задатке извршавају благовремено, савесно, професионално и у складу са правилима струке, како би се корисницима услуга пружила здравствена заштита у складу са законом. Синдикат захтева да се изнађе решење које би омогућило запосленима исплату плата, трошкова и других примања у складу са законом и Посебним колективним уговором за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе.

Са изнетог, потребно је да Влада Републике Србије донесе закључак о трансферу новчаних средстава на посебне рачуне здравствених установа које су блокади, који би био изузет од принудне наплате и који би користио за исплату свих личних примања запослених. Инсистирамо да ресорна министарства прихвате ову оправдану иницијативу Синдиката и дају предлог Влади Републике Србије да се наведени закључак односи на све здравствене установе из Плана мреже којима се рачун налази у блокади у 2018. години, на начин како је то рађено и у протеклим годинама.

Очекујемо Ваше поступање у најкраћем могућем року.

 

Председник

др Зоран Савић

 

ПРЕУЗМИТЕ ДОКУМЕНТ