ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Председник, Александар Вучић

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Министар, Душан Вујовић,

МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА
Министар, асс. др Златибор Лончар

ЗАХТЕВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКЉУЧКА ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ KAKO БИ СЕ ЗАПОСЛЕНИМА У ДЕЛАТНОСТИ ЗДРАВСТВА ОМОГУЋИЛА ИСПЛАТА ПЛАТЕ, ОДНОСНО ПУТНИХ ТРОШКОВА

Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити Србије обраћа Вам се са захтевом за доношење новог закључка Владе Републике Србије како би се омогућила исплата плата и путних трошкова запосленима у здравственим установама које се налазе у блокади.

Наиме, као што Вам je познато, рачун појединих здравствених установа je у вишемилионској блокади дужи временски период и нема назнака када и да ли ће се исти бити одблокирани.

Запослени ни на који начин нису одговорни за наведено стање, a своје радне обавезе извршавају благовремено, савесно и професионално, како би се грађанима пружила здравствена заштита у складу са законом.
Синдикат захтева да се изнађе решење које би омогућило запосленима исплату плата у складу са законом и Посебним колективним уговором за здравствене установе чији je оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе.

Са изнетог, неопходно je да Влада Републике Србије донесе закључак о трансферу новчаних средстава на посебне рачуне здравствених установа које су блокади, који би био изузет од принудне наплате и који би користио за исплату свих личних примања запослених.

Такође, молимо ресорна министарства да прихвате оправдану иницијативу нашег Синдиката и дају предлог Влади Републике Србије да се наведени закључак односи на све здравствене установе којима се рачун налази v блокади у 2017. години, на начин како ie то рађено и у протеклим годинама.

Надамо се да ћете законом гарантована права запослених обезбедити, у складу са исказаним захтевом, те изнаћи најбоље решење за добробит како запослених, тако и корисника наших услуга.
Очекујемо Ваше поступање у најкраћем могућем року.

Председник
др Зоран Савић

Преузмите допис