ЗАХТЕВ ЗА ХИТНУ ИЗМЕНУ УРЕДБЕ О КОЕФИЦИЈЕНТИМА

Поштовани,
Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити Србије Вам се обраћа са захтевом за измену Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама („Службени гласник PC“, бр. 44/2001, 15/2002, 30/2002, 32/2002, 69/2002, 78/2002, 61/2003, 121/2003, 130/2003, 67/2004, 120/2004, 5/2005, 26/2005, 81/2005, 105/2005, 109/2005, 27/2006, 32/2006, 58/2006, 82/2006, 106/2006, 10/2007, 40/2007, 60/2007, 91/2007, 106/2007, 7/2008, 9/2008, 24/2008, 26/2008, 31/2008, 44/2008, 54/2008, 108/2008, 113/2008, 79/2009, 25/2010, 91/2010, 20/2011, 65/2011, 100/2011, 11/2012, 124/2012, 8/2013, 4/2014, 58/2014) за запослене у Заводима и службама хитне медицинске помоћи.
Наведено се односи на медицинске сестре/техничаре хитне медицинске помоћи како би се омогућило да наведени запослени у овим службама имају исти коефицијент и створио законски основ да се достигнути ниво права запосленима задржи.
Напомињемо да смо Вам већ упутили захтев за измену наведене уредбе о коефицијентима за возаче хитне медицинске помоћи.
Синдикат очекује да ће се на овај начин сачувати постојеће плате и достигнути ниво права свих запослених у наведеним службама до почетка примене Закона о систему плата запослених у јавном сектору.
Очекујемо Ваше поступање no исказаном захтеву и хитну измену Уредбе.
С поштовањем,
Др Зоран Савић

 

 

Преузмите захтев