МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА
Министар, Зоран Ђорђевић

 

Због неодрживог стања у установама социјалне заштите у смислу мањка броја извршилаца, Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити Србије захтева да се број запослених на неодређено време повећа до оног броја утврђеног Одлуком о максималном броју запослених на неодређено време у систему државних органа, систему јавних служби, систему аутономне покрајине Војводине и систему локалне самоуправе за 2017. годину („Сл. гласник РС“, бр. 61/2017, 82/2017, 92/2017, 111/2017, 14/2018 и 45/2018).

У бројним установама број извршилаца је мањи од потребног, тако да запослени опслужују далеко већи број корисника од оног који је прописан Правилником  о ближим условима и стандардима за пружање услуга социјалне заштите („Сл. гласник РС“, бр. 42/2013).

Запослени су исцрпљени, а трпе и корисници услуга, јер један извршилац треба да води бригу и негује више од 40 корисника услуга.

Запослени одлазе у иностранство у потрази за бољим условима рада и материјалним положајем.

Извршилаца је све мање, чиме се услови рада драстично погоршавају.

Неповољна демографска ситуација је још један од чинилаца који се морају узети у обзир приликом планирања броја извршилаца у установама социјалне заштите.

Корисника је све више, а извршилаца све мање.

Овакво стање несумњиво утиче на квалитет пружања услуга.

Надлежни државни органи и комисије не одобравају пријем нових запослених или то чине у недовољном броју након одређеног временског периода током којег трпе како смо то навели и запослени и корисници услуга социјалне заштите.

Инсистирамо на доследном спровођењу закона, правилника и акта Владе о максималном броју запослених.

Очекујемо да овај захтев прихватите као свој и предузмете све мере и радње у складу са датим надлежностима на његовој реализацији, а на задовољство корисника услуга социјалне заштите и запослених.

 

Председник
др Зоран Савић

ПРЕУЗМИТЕ ДОКУМЕНТ