МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА
Министар, асс. др Златибор Лончар
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Министар,Душан Вујовић
РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ
в.д. директор, др Верица Лазић

ПРЕДМЕТ: ЗАХТЕВ ЗА ПОВЕЋАЊЕ ПЛАТА ОД 5% ПОЧЕВ ОД ПЛАТЕ ЗА ДЕЦЕМБАР 2016. ГОДИНЕ

У складу са чланом 27е) став 46. Закона о буџетском систему („Службени гласник PC“, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016) захтевамо да Републички фонд за здравствено осигурање изврши пренос новчаних средстава за исплату плата ка здравственим установама увећан за 5% ПОЧЕВ ОД ПЛАТЕ ЗА ДЕЦЕМБАР 2016.ГОДИНЕ.
Захтевамо да Министарство здравља упути инструкцију директорима свих здравствених установа да требују средства на горе описани начин и то за СВЕ ЗАПОСЛЕНЕ У ДЕЛАТНОСТИ ЗДРАВСТВА ИЗ ПЛАНА МРЕЖЕ.
Подсећамо Вас да бројне установе нису извршиле предходно усклађивање плата запосленима за децембар 2015. године о чему смо тражили званично изјашњење Управног одбора Републичког фонда за здравствено осигурање. Још увек нисмо добили одговор, иако je наведено питање од изузетног значаја за материјални положај запослених. Игнорисањем оправданих захтева Синдиката само се потврђује незаконито поступање РФЗО, што доводи то тога да своја законом гарантована права морамо да осваримо у судском поступку, a то даље драстично повећава трошкове здравствених установа и доводи до урушавања истих, односно блокаде рачуна.
Подсећамо да бројне установе нису ускладиле плате за 3% ни оним запосленима који имају плату нижу од 25.000,00 динара, односно оним запосленима којима није умањивана основица.
Дакле ”штеди се” на запосленима са најнижим примањима од којих не може да се преживи.
Оправдања РФЗО да се разлика исплаћује из сопствених средстава установа апсолутно je неоснована и вређа здрав разум. Шта да раде оне установе које немају сопствене приходе?
Ha овај начин директно се угрожава функционисање здравствених установа.
Са изнетог, захтевамо да се ангажујете око решавања овог проблема и да учините све што je у вашој надлежности да се СВИМ запосленима ПЛАТА ЗА ДЕЦЕМБАР ИСПЛАТИ УВЕЋАНА ЗА 5%, У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ О БУЏЕТСКОМ СИСТЕМУ.
Поштовани,
С поштовањем,
Председник Синдиката
др Зоран Савић

 

 

Преузмите допис