МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА

Министар, Зоран Ђорђевић

 

Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити Србије, као репрезентативни синдикат у делатности социјалне заштите на нивоу Републике Србије Вам сходно члану 263. став 2. Закона о раду упућује захтев за потписивање СПОРАЗУМА О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ВАЖЕЊА ПОСЕБНОГ КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ НА ПЕРИОД ОД ГОДИНУ ДАНА.

Пододбор за социјалну заштиту, као највиши орган Синдиката за делатност социјалне заштите је донео овакву одлуку, пре свега због чињенице да је важећи Посебан колективни уговор за социјалну заштиту у Републици Србији („Сл. гласник РС“, бр. 11/2015), сходно члану 90. став 2. ступио снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“, односно дана 31.01.2015.године и да истиче  протеком три године од дана његовог ступања на снагу (31.јануара 2018.године), а да преговори за закључивање новог уговора још увек нису отпочели.

Разлози за насловљени захтев су бројни и оправдани, а нарочито због најављеног одлагања почетка примене Закона о систему плата запослених у јавном сектору („Службени гласник РСˮ, бр. 18/16 и 108/16), за  01.јануар 2019.године и предложене измене коефицијената. Такође, у току је поступак доношења Закона о запосленима у јавним службама који уводи бројне новине у радне односе запослених и обавезу да се многа питања решавају колективним уговорима, од којих издвајамо постављање система вредновања резултата рада. Почетак примене овог закона је такође најављен за јануар 2019.године. Раније је било планирано и доношење новог Закона о социјалној заштити.

Са свим овим и другим прописима, морамо уподобити нови ПКУ за делатност социјалне заштите, те сматрамо да је једино могуће и рационално решење, да по усвајању истих од стране Народне скупштине Републике Србије, приступимо преговорима и након годину дана закључимо уговор који ће у свему бити у складу са позитивним прописима и потребама које имају запослени у делатности социјалне заштите.

Очекујемо да у својству учесника у колективном уговору прихватите потписивање Споразума у складу са исказаним захтевом и у законом предвиђеном року, како бисмо имали довољно времена за преговарање и закључивање новог Посебног колективног уговора за социјалну заштиту у Републици Србији.

Председник, др Зоран Савић

 

ПРЕУЗМИТЕ ДОКУМЕНТ