ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Председник, Ана Брнабић

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

Министар, Синиша Мали

МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА

Министар, асс. др Златибор Лончар

МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ. БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА

Министар, Зоран Ђорђевић

 

Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити Србије обраћа Вам се са захтевом за увећање плата свим запосленима у делатности здравства и социјалне заштите на начин да просечна плата буде у висини просечне потрошачке корпе.

Тренутно стање је неодрживо, јер су запослени плаћени испод сваког нивоа и уколико се не предузму радикалне мере, грађане неће имати ко да лечи, нити да пружа услуге социјалне заштите.

У прилог нашим тврдњама наводимо да је у новембру 2014.године основица за обрачун и исплату плата умањена за 10% и износила је 2.368,22 динара, док је пре смањења (у октобру 2014.године) износила 2.631,35 динара.

Након три увећања основице у 2015.,2016. и 2017. години, иста тренутно износи 2.817,35 динара.

То значи да су за период од 5 година (2014.-2018.година) плате запосленима у делатности здравства и социјалне заштите увећане номинално за 7,06861%.

Према званичним статистичким подацима, ИНФЛАЦИЈА у периоду 2014-2017. година износи ВИШЕ ОД 9%.

Дакле, плате запослених су у 2018. години реално МАЊЕ у односу на оне ко|е су биле пре смањења 2014.године!!!

Плата медицинске сестре/техничара износи нешто више од 35.000 динара, плата лекара 63.000, плата административних радника тек нешто више од минималне зараде 28.000, неговатељице 25.000, а чак шест група послова у здравству и социјалној заштити немају ни минималну зараду.

Да ли су то плате од којих може да се преживи?

Запослени у здравству су у 2014.години имали просечну плату у износу од 45.759 динара и била је виша од просека у Републици Србији. У 2017.години просечна плата у здравству је испод просека у Републици и износи 44.492 динара. Да би зарадили за просечну потрошачку корпу у 2017.години, запослени у здравству су морали да раде више од месец и по дана, а запослени у социјали далеко више.

За куповину једне потрошачке корпе у 2017.години било је потребно 1,56 просечних зарада исплаћених у здравственој делатности.

Мањак броја извршилаца(у многим установама је мањи број запослених чак и од оног броја утврђеног актом Владе), неадекватни услови рада и недопустиво ниске плате су главни узрок егзодуса запослених, а нарочито младих и средњег кадра. Запослени одлазе, јер не виде перспективу, нити дугорочан план за побољшање свог радно-правног и нарочито материјалног положаја.

Опште позната чињеница је да веће плате од запослених у здравству и социјалној заштити имају наше колеге у БиХ, Републици Српској, Црној Гори, Хрватској итд.

Румунски сценарио нам је пред вратима.

Због свега изнетог, Синдикат ЗАХТЕВА ДА МИНИМАЛНА ПЛАТА ЗАПОСЛЕНИМА У ЗДРАВСТВУ И СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ БУДЕ У ВИСИНИ МИНИМАЛНЕ ПОТРОШАЧКЕ КОРПЕ, ПРОСЕЧНА ПЛАТА У ВИСИНИ ПРОСЕЧНЕ ПОТРОШАЧКЕ КОРПЕ, УЗ УСПОСТАВЉАЊЕ АДЕКВАТНОГ ОДНОСА ИЗМЕЂУ ПЛАТА!

Председник Републике Србије Александар Вучић је више пута у средствима јавног информисања изнео да је стање у републичком буџету знатно изнад очекиваног нивоа, односно у суфициту и најавио да ће запосленима у јавном сектору бити ЗНАЧАЈНО повећана плата.

Указујемо Вам на огромно незадовољство запослених ниским примањима, обзиром на послове које обављају, а који носе огромну одговорност.

Мишљења смо да би се побољшањем услова рада, повећањем броја извршилаца и укидањем забране запошљавања, као и увећањем плата на начин како смо то предложили, спречило даље урушавање здравства и социјалне заштите и егзодус запослених.

Чекали смо 5 година, времена за чекање више нема!

Желимо бољи живот, желимо достојанствен живот. Желимо да радимо и пружимо услуге какве грађани заслужују.

Само задовољан запослени може пружити услугу на највишем нивоу.

ПОВЕЋАЈТЕ ПЛАТЕ – САЧУВАЈТЕ ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ!

Очекујемо отворену и недвосмислену подршку ресорних министарстава, сходно исказаном оправданом захтеву Синдиката и с тим у вези хитно поступање Владе Републике Србије.

 

Председник
др Зоран Савић

 

ПРЕУЗМИТЕ ДОКУМЕНТ