МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА

Министар, Зоран Ђорђевић
Државни секретар, Ненад Нерић

 

Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити Србије Вам се обраћа са захтевом за ХИТНО поступање и обезбеђивање недостајућих средстава за плате, додатке на плату, накнаду трошкова превоза, као и друга примања здравствених радника запослених у установама социјалне заштите.

Наиме, у допису Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања број 401-00-181/2020-09 од 31.01.2020.године који је упућен установама социјалне заштите се између осталог наводи да се плате и други трошкови за запослене здравствене раднике у установама социјалне заштите планирају и исплаћују на основу закљученог уговора установа са РФЗО, као и да се из буџета РС не могу исплаћивати плате и друга примања из радног односа запосленим здравственим радницима.

Обзиром да су установе социјалне заштите годинама уназад закључивале уговоре са РФЗО на начин да је РФЗО финансирао искључиво основне плате запослених здравствених радника, а да су остале принадлежности исплаћиване из буџета РС, ова средства нису планирана у финансијском плану РФЗО за 2020.годину. То даље значи да ће закључивање анекса уговора установа социјалне заштите са РФЗО ради обезбеђивања недостајућих средстава за исплату принадлежности здравственим радницима ићи тежим путем.

Сматрамо да је неопходан дијалог ресорних министара укључујући и министра финансија, ради изналажења брзог и конструктивног решења.

Указујемо да бројним запосленим здравственим радницима нису исплаћени путни трошкови, додаци на плату, отпремнине, јубиларне награде…

Предлажемо да финансирање плата и других примања запослених здравствених радника у 2020.години буде као и до сада, јер Закон о социјалној заштити дозвољава да се плате запослених здравствених радника финансирају и из буџета РС, аутономне покрајине, односно јединице локалне самоуправе.Здравствени радници у социјалној заштити морају имати исти третман као и остали запослени, јер су део система без којег установе социјалне заштите не могу функционисати.

Подсећамо на раније изнете ставове Синдиката да се статус здравствених радника у социјалној заштити мора решити у Закону о социјалној заштити, јер у том случају не бисмо дошли у ситуацију у којој се данас налазимо.

Очекујемо Ваше хитно поступање и заказивање састанка ради решавања овог питања које је од круцијалног значаја за запослене, као и за функционисање установа социјалне заштите.

 

Председник
др Зоран Савић

 

ПРЕУЗМИТЕ ДОКУМЕНТ