ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Председник, Александар Вучић
МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА
Министар, асс. др Златибор Лончар
МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА
Министар, Александар Вулин
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Министар, Душан Вујовић

ПРЕДМЕТ: ЗАХТЕВ ЗА ИСПЛАТУ ЈЕДНОКРАТНЕ ПОМОЋИ И НОВОГОДИШЊЕ (БОЖИЋНЕ) НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА У ЗДРАВСТВУ И СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ

Поштовани,
Посебним колективним уговорима за делатност здравства и делатност социјалне заштите у Републици Србији прописано је право на исплату новогодишње награде запосленима.
Чланом 105. став 2. и 3. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 1/2015) прописано је да запосленима припада право на исплату новогодишње награде у једнаком износу, а да о висини награде из става 2. овог члана, Влада и репрезентативни синдикати преговарају сваке године у поступку доношења предлога буџета Републике Србије.
Чланом 69. Посебног колективног уговора за социјалну заштиту у Републици Србији („Службени гласник РС“, бр. 11/2015) прописано је да се запосленима може исплатити новогодишњи поклон.
Од дана када је 2014.године Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, бр. 116/2014), основица за обрачун и исплату плата умањена за 10%, запосленима у делатности здравства и социјалне заштите није исплаћивана новогодишња, односно божићна награда, нити једнократна помоћ.
Подсећамо Вас да смо Вам 26.августа 2016.године упутили захтев за повећање плата за 10% уз напомену да свако повећање плата испод 7,8745% не би вратило плате запосленима на ниво који су имали пре умањења из 2014.године.
Указујемо да је просечна плата у делатности здравства нижа од просека у Републици Србији, а да је у делатности социјалне заштите нижа за чак 30% од републичког просека.
Обзиром на побољшано стање у буџету РС, сматрамо да су се стекли услови за реализацију наших захтева.
С поштовањем,
Председник
др Зоран Савић

 

 

Преузмите допис