ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Председник, Александар Вучић
МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА
Министар, асс. др Златибор Лончар
МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Министар, Ана Брнабић
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Министар, Душан Вујовић

ПРЕДМЕТ: ЗАХТЕВ ЗА РЕШАВАЊЕ СТАТУСА АПОТЕКАРСКИХ УСТАНОВА

Поштовани,
У складу са закључком Републичког одбора Синдиката, обраћамо Вам се са захтевом за коначно решавање статуса апотекарских установа у Републици Србији.
Указивали смо годинама уназад на неодрживо стање у апотекарским установама услед нелојалне конкуренције, непостојања правног оквира апотекарске делатности, отварања приватних апотека без икаквог плана и реда… Такво стање је довело до ситуације да ће већина апотекарских установа годину завршити са негативним салдом, а све више истих се дужи временски период налазе у блокади. То је даље довело до наглог урушавања радно-правног и материјалног положаја запослених.
Поједине установе исплаћују запосленима минималне зараде, а поједине нису исплатиле исте и по више месеци (апотека Панчево последња ислаћена зарада за фебруар 2016.године, апотека Нови Сад за јун 2016. године, апотека Сремска Митровица уведена минимална зарада…).
Синдикат је једини изашао са конкретним предлозима за решавање проблема апотекарских установа. Став ресорног министарства је да једно од решења буде постављање професионалног менаџмента у апотекарским установама.
Мишљења смо да професионални менаџмент неће решити нагомилане проблеме апотекарских установа и због тога инсистирамо на уважавању раније предатих захтева.
Став Синдиката је јасан и недвосмислен, апсолутно смо против приватизације апотекарских установа.

У случају да се не приступи озбиљно и одлучно у решавању овог проблема, односно уколико дође до приватизације апотека, грађани Републике Србије ће остати без Уставом гарантованог права да свако има право на заштиту свог физичког и психичког здравља, из разлога што власници приватног капитала отварају апотеке у местима у којима могу да остваре профит, а не због општег интереса –здравствене заштите становништва.
То даље значи да ће све нерентабилне апотеке које се налазе у удаљеним приградским или сеоским подручјима бити затворене, а грађани остати без могућности да се снабдеју лековима у срединама у којима живе.
Поједини оснивачи на све начине покушавају мимо позитивних прописа да апотекарским установама узму све приходе, што најоштрије осуђујемо (Крагујевац, Ниш…).
Уместо да помогну и да олакшају пословање апотекарских установа и омогуће становништву да уживају фармацеутску здравствену заштиту, поједине локалне самоуправе настоје да својим правно неутемељеним одлукама уруше и оне установе које у неравноправној тржишној утакмици обављају делатност због које су основане и још увек одржавају оптималан ниво ликвидности. Остварене приходе би требало уложити у основна и обртна средства, као и стимулацију запослених како би допринели још бољем пословању апотекарских установа.
Са изнетог, на иницијативу чланства, представника синдиката запослених у апотекарским установама Србије, у циљу решавања социјално-економских, професионалних и проблема везаних за радни статус запослених у апотекарским установама, као и решавања статуса апотекарских установа, Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити Србије понавља раније упућене

ЗАХТЕВЕ

  1. Да се ни под којим условима не спроводи поступак приватизације апотекарских установа у државном сектору
  2. Да се по хитном поступку донесе План мреже апотека у Републици Србији (државног и приватног сектора)
  3. Утврђивање јединствене цене лека
  4. Да РФЗО у целости преузме обавезу исплате зарада-плата запослених
  5. Да се увећа проценат марже на најмање 20%, из разлога што је постојећа маржа од 12% неодржива за апотекарски систем, а смањење или укидање марже ће урушити цео здравствени систем
  6. Измену прописа којим би се створили услови за једнако пословање свих апотека (државних и приватних) у Републици Србији, што до сада није случај.

Очекујемо Ваше хитно поступање у циљу спречавања даљег урушавања апотекарских установа и положаја запослених и доношење конкретних мера.
Молимо Ваше изјашњење на истакнуте захтеве Синдиката у року од 20 дана од дана пријема.
Уколико у наведеном року не добијемо одговоре и не отпочне се са конкретним мерама, бићемо принуђени да своја права остваримо кроз радикалнији вид активности укључујући протесте и штрајк. Надамо се да до тога неће доћи и да ћемо вођењем социјалног дијалога изнаћи адекватно решење.
С поштовањем,
Председник Синдиката др Зоран Савић

 

Преузмите документ са потписима сагласности