МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Министар, Ана Брнабић

 

ПРЕДМЕТ: 

ИЗЈАШЊЕЊЕ СИНДИКАТА ПОВОДОМ ВАШЕГ ИНТЕРВЈУА ДАТОГ НА РТВ ВОЈВОДИНА ПОВОДОМ ЗАКОНА О ЗАПОСЛЕНИМА У ЈАВНИМ СЛУЖБАМА

 

Поводом Вашег интервјуа датог 06.06.2017.године на РТВ Војводина у емисији Прави угао, а у вези изјаве да је постигнут потпуни консензус везано за Закон о запосленима у јавним службама са синдикатима у делатности здравства и социјалне заштите, Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити Србије се изјашњава како следи:

Прихватили смо да кроз вођење социјалног дијалога покушамо да поправимо по запослене у јавним службама веома неповољну предложену Радну верзију Закона о запосленима у јавним службама, јер смо сматрали да је најгоре могуће решење да наведени закон у датом облику уђе у скупштинску процедуру.

Након што нам је Радна верзија закона достављена, Синдикат је указао да је реч о изузетно неповољном тексту закона према којем се дерогирају одредбе закључених колективних уговора, Закона о раду, Закона о здравственој заштити…

Предложени закон у потпуности обесмишљава социјални дијалог и у целости уређује систем плата и додатака на плату што је за синдикате апсолутно неприхватљиво и није у складу са нормирањем у уређеним земљама Европске уније.

Апсолутно је неприхватљиво да се одредбе Закона о раду не примењују на све запослене у Републици Србији и да запослени у предложеном закону имају мањи ниво права.

Закон о запосленима у јавним службама би требало да уреди само специфичности јавних служби које нису прописане Законом о раду, не дерогирајући одредбе важећих колективних уговора.

Синдикат Вам је доставио и конкретне предлоге за измене и допуне закона у односу на запослене у делатности здравства и социјалне заштите на 8 куцаних страна са више од 60 примедби.

На састанцима којим су присуствовали представници Министарства државне управе и локалне самоуправе, Министарства здравља, Министарства рада и Министарства финансија нам је речено да упркос упућеним примедбама и изнетим конкретним предлозима за измене и допуне закона, одређена права морају бити у складу са директивама ЕУ, што је неспроводљиво у делатности здравства и социјалне заштите због недовољног броја извршилаца.

Такође, речено је да ће Радна група након одржаних састанака са представницима свих синдиката јавних служби доставити нову Радну верзију овог закона.

Да ли Ваша изјава дата у средствима јавног информисања значи да су све примедбе Синдиката уважене?

Уколико нису, онда Ваша изјава да је постигнут потпуни конзензус са синдикатима не одговара чињеничном стању.

По достављању нове Радне верзије закона, органи Синдиката ће донети одлуку о даљим активностима.

Очекујемо да наше примедбе, сугестије, мишљења и предлози буду уважени и да нећемо морати да своја права бранимо на улици, протестима и штрајковима.

Разлоге за такав вид активности имамо!

Један од разлога је и даље урушавање апотекарских установа и незаконито издавање апотека у закуп власницима приватног капитала и Ваше нечињење у вези са тим.

Желимо да верујемо да је Ваша изјава дата у средствима јавног информисања истинита и да су уважене све примедбе Синдиката.

То даље значи да се предложеним законом неће задирати у одредбе Закона о раду и колективних уговора, као и да ће прописивати искључиво специфичности сваке делатности јавних служби.

Очекујемо Вашу потврду изнетих ставова Синдиката.

 

С поштовањем,

Председник, др Зоран Савић

 

Достављено:

МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА

Министар, асс. др Златибор Лончар

Државни секретар, проф. др Берислав Векић

МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА

Министар, Александар Вулин

Помоћник министра, Зоран Лазић

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

Министар, Душан Вујовић

Руководилац Групе за систем финансирања плата у Сектору буџета, Славица Манојловић

 

ПРЕУЗМИТЕ ДОКУМЕНТ