МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА
Министар, Зоран Ђорђевић

 

На основу Одлуке Пододбора за социјалну заштиту, као највишег органа Синдиката запослених у здравству и социјалној заштити Србије за делатност социјалне заштите, још једном Вам упућујемо ИНИЦИЈАТИВУ за доношење ПОСЕБНОГ ЗАКОНА за градњу станова запосленима у делатности социјалне заштите по повољнијим условима, на начин како је то предвиђено за припаднике МУП, Војске Србије, служби безбедности, а најављена је градња јефтиних станова и за запослене у делатности здравства.

Подсећамо Вас да смо насловљену иницијативу поднели још 06. марта 2018.године под бројем 23/18, на коју иницијативу је одговорено дописом Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања број 011-00-206/2018-09 од 28.03.2018.године.

У наведеном допису изнет је начелан став Министарства за рад да запосленима у социјалној заштити треба дати подршку како би побољшали свој материјални положај.

Од тада, немамо сазнања о активности ресорног министарства на реализацији поднете иницијативе Синдиката.

Указујемо на чињеницу да запослени у социјалној заштити имају просечна примања која су испод просечне плате у Републици Србији, те из тог разлога велики број запослених нема решено стамбено питање.

Мањак броја извршилаца, неадекватни услови рада и недовољна примања су разлози због којих запослени одлазе у иностранство у потрази за бољим животом.

Мишљења смо да у случају да ову иницијативу Синдиката прихватите као своју и исту спроведете у дело, да би се запосленима у социјалној заштити пружила прилика и могућност да остану да живе и раде у својој земљи, у којој ће се потреба за обављањем послова социјалне заштите у наредним деценијама сигурно повећавати, због изузетно неповољне старосне структуре становништва.

Сматрамо да запослени у делатности социјалне заштите која је од изузетног значаја по свако друштво, не би смели да буду изостављени од ове погодности коју уживају други запослени у јавном сектору.

Прихватањем ове иницијативе, ствара се могућност да запослени, а нарочито млади, остану да раде и пружају услуге социјалне заштите у земљи у којој су рођени и у којој су стекли образовање.

Са изнетог, очекујемо да поступите у складу са насловљеном иницијативом, односно да запослени у социјалној заштити имају исти положај као и део јавног сектора коме су ова права омогућена кроз примену посебног закона.

 

Председник
др Зоран Савић

 

ПРЕУЗМИТЕ ДОКУМЕНТ