МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА
Министар, Зоран Ђорђевић

 

 

На основу Одлуке Републичког одбора Синдиката запослених у здравству и социјалној заштити Србије, упућујемо Вам ИНИЦИЈАТИВУ за закључивање Анекса Посебног колективног уговора за социјалну заштиту у Републици Србији, како би се створио правни основ да запослени у социјалној заштити има право на накнаду плате у висини од 100% просечне плате у претходних 12 месеци пре месеца у којем је наступила привремена спреченост за рад, ако је спреченост за рад настала због потврђене заразне болести COVID-19 или због мере изолације или самоизолације наложене у вези са том болешћу, а која је наступила као последица  непосредног излагања ризику по основу обављања послова и радних задатака, односно службених дужности и контаката са лицима којима је потврђена болест COVID-19 или наложена мера изолације или самоизолације.

Иницијативу подносимо у складу са донетим Закључком Владе 05 број 53-3008/2020-2 од 03.априла 2020.године, о препоруци послодавцима да измене свој општи акт, односно уговор о раду или други појединачни акт, у делу којим се уређује накнада зараде, односно накнада плате („Сл. гласник РС“, бр. 50/2020).

Предлажемо да право на накнаду плате у наведеном случају, у висини од 100%, остварује запослени који је одсуствовао са рада из наведених разлога почев од 01.марта 2020.године.

Очекујемо Вашу хитну реакцију и закључивање Анекса овог уговора на начин како смо предложили, у складу са донетом препоруком Владе Републике Србије.

 

 

Председник
др Зоран Савић

 

ПРЕУЗМИТЕ ОВАЈ ДОКУМЕНТ