МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА
Министар,госп. Никола Селаковић

 

 

РЕПРЕЗЕНТАТИВНИ СИНДИКАТИ У СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ:

 

  1. Синдикат запослених у социјалној заштити РС са седиштем у Београду, ул. Пожешка бр. 41, кога заступа председница Мирјана Вељовић и
  2. Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити Србије са седиштем у Београду, ул. Дечанска бр.14, кога заступа председник др Зоран Савић

упућују следећу

 

ИНИЦИЈАТИВУ

ЗА ОТПОЧИЊАЊЕ ПРЕГОВОРА ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ НОВОГ ПОСЕБНОГ КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ

На основу члана 246. став 1. и 2. Закона о раду, репрезентативни синдикати у делатности социјалне заштите на нивоу Републике Србије, Синдикат запослених у социјалној заштити РС и Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити Србије упућују ову ИНИЦИЈАТИВУ како би отпочели преговоре за закључење новог Посебног колективног уговора за социјалну заштиту у Републици Србији.

Тренутно важећи Посебни колективни уговор продужен је споразумом уговорних страна на годину дана и исти истиче закључно са 19.04.2023.године.

Имајући у виду комплексност преговора и значај посебног колективног уговора, предлажемо да са преговорима кренемо што пре, како би на време и без притиска рокова размотрили сва могућа решења, а све у циљу да новим посебним колективним уговором унапредимо положај радника у систему социјалне заштите.

Овом иницијативом Вас обавештавамо да ће чланови преговарачког тима испред Синдиката  запослених у социјалној заштити РС бити : Мирјана Вељовић, Милош Стевановић, Ивица Стевић и Мирко Врећа, односно др Зоран Савић, Михаило Говедарица, Верица Пауновић и Љубинко Илић испред Синдиката запослених у здравству и социјалној заштити Србије.

Синдикати су у складу са Законом о раду образовали одбор за преговоре за закључивање новог Посебног колективног уговора и израдили заједнички предлог овог уговора који ћемо Вам доставити одмах по заказивању првог састанка преговарачких тимова.

Очекујемо Ваше поступање и позив за одржавање састанка.

 

Синдикат  запослених у социјалној заштити РС
Председницa Мирјана Вељовић

 

Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити Србије
Председник др Зоран Савић

 

ПРЕУЗМИТЕ ДОКУМЕНТ