Министарство државне управе и локалне самоуправе доставило је Синдикату пречишћен текст Закона о запосленима у јавним службама.

Синдикат је још једном упутио ресорном министарству примедбе које нису усвојене и конкретне предлоге за измене наведеног закона. Одређене примедбе су усвојене и биће интегрисане у текст закона који ће ићи у јавну расправу.

Очекујемо заказивање јавне расправе поводом закона који је од круцијалног значаја за запослене у делатности здравства и социјалне заштите.

Напомињемо да је текст закона након упућених конкретних предлога Синдиката знатно побољшан у односу на првобитну Радну верзију.

Текст закона није коначан и на јавној расправи, моћи ћемо да изнесемо своје ставове и покушамо да побољшамо положај запослених.

О почетку одржавања јавне расправе и свим активностима Синдиката, благовремено ћемо вас обавестити.

ПРЕУЗМИТЕ ДОКУМЕНТ