Влада Републике Србије је донела Закључак број: 121-12410/2021-1 од 29. децембра 2021.године којим се утврђују нове основице за обрачун и исплату плата запослених у установама здравствене и социјалне заштите, почев од плате за јануар 2022.године.

Сада увећане за 8% основице за обрачун и исплату плате запослених у здравству износе:

– за лекаре 4.252,37 динара,

– за медицинске сестре/техничаре  4.526,49 динара,

– за немедицинско особље 4.061,18 динара,

– за здравствене сараднике са стеченим седмим нивоом квалификација 4.175,06 динара,

– за здравствене сараднике са стеченим од трећег до шестог нивоа квалификација 4.250,97 динара.

У социјалној заштити основице износе:

– за лекаре 4.213,72 динара,

– за медицинске сестре/техничаре 4.405,26 динара,

– за немедицинско особље 3.795,82 динара,

– за неговатељице 4.175,41 динара.

У прилогу овог обавештења, можете погледати наведени закључак Владе.

 

ПРЕУЗМИТЕ ЗАКЉУЧАК ВЛАДЕ

ПРЕУЗМИТЕ ОВО ОБАВЕШТЕЊЕ