Обавештавамо Вас да је дана 18. маја 2018. године у ”Службеном гласнику РС” број 38/2018, објављен Правилник о изменама и допунама Правилника о уговарању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања са даваоцима здравствених услуга за 2018. годину.

Наведени правилник донео је Управни одбор Републичког фонда за здравствено осигурање, на седници одржаној 26. априла 2018.године.