Обавештавамо Вас да су дана 16. новембра 2018. године у ”Службеном гласнику РС” број 89/2018, објављени Правилник о изменама и допунама Правилника о ближим условима и стандардима за пружање услуга социјалне заштите, као и Одлука о изменама Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему државних органа, систему јавних служби, систему Аутономне покрајине Војводине и систему локалне самоуправе за 2017.годину.