Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити Србије обавештава своје чланове, да је дана 14.септембра 2016. године у ”Службеном гласнику РС” број 77/2016, објављена Одлука Владе о висини минималне цене рада за период јануар-децембар 2017. године.
Минимална цена рада, без пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање, ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2017.ГОДИНЕ ИЗНОСИ 130,00 ДИНАРА (НЕТО), по радном часу.

 

 

Преузмите обавештење