Обавештавамо чланство Синдиката да је Републички Фонд за здравствено осигурање поступио по захтеву нашег Синдиката и доставио инструкцију директорима здравствених установа да се плате запосленима у установама здравствене заштите повећавају за 5% почев од плате за децембар 2016. године.
С обзиром да је Законом о изменама и допуна Закона о буџетском систему предвиђено да се у 2017. години могу повећати плате запослених у здравству за 5%, то ће ово повећање за децембарску плату 2016. године бити исплаћено у јануару 2017. године.