Обавештавамо Вас да је 11.априла 2017.године одржан састанак у Министарству здравља са министром здравља асс. др Златибором Лончаром са сарадницима. Разговарано је о отвореним питањима.

Синдикат је инсистирао на решавању статуса апотекарских установа.
Министар се сложио за захтевом Синдиката да се ХИТНОМ изменом позитивних прописа створе услови за једнако пословање свих апотека у Републици Србији, на чему ће се интензивно радити.
Синдикат је још једном указао на горући проблем недовољног броја извршилаца у установама.
С тим у вези министар здравља је изнео да је неопходно спровести још један круг рационализације, након чега ће се у складу са актом Владе Републике Србије о максималном броју запослених извршити запошљавање здравствених радника до оног броја утврђеног наведеним актом.

Очекује се пријем 2500 здравствених радника.

Обзиром да запосленима у делатности здравства није исплаћена плата за децембар 2015.године у складу са законом (увећање за 3%), министар здравља је изнео уверавања да ће се разлика плате од 3% за децембар 2015. године исплатити запосленима до краја текуће 2017.године.

Такође, министар је најавио да ће у току године бити повећане плате свим запосленима.

Синдикат ће континуирано вршити притисак на надлежне државне органе и спроводити активности у циљу побољшања радно-правног и материјалног положаја запослених.

Преузмите обавештенје