Обавештавамо Вас да је Радна група на изради Нацрта закона о социјалној заштити отпочела са радом.

Синдикат је узео активно учешће на изради овог закона и има своје чланове који су део овог радног тела.

Део примедби Синдиката је уврштен у текст Нацрта Закона о социјалној заштити.

Очекујемо да нови закон побољша радно-правни, а самим тим и материјални положај запослених у установама социјалне заштите.

Синдикат је указао на проблеме свих профила запослених и напомињемо да стојимо на располагању чланству да преко својих представника дају примедбе, мишљења и сугестије на овај закон, у смислу које одредбе постојећег закона не одговарају стварним потребама установе и запослених у њима.

Сада је прилика да исправимо неправилности и побољшамо положај запослених.

Искористимо је!!!

 

ПРЕУЗМИТЕ ДОКУМЕНТ