На састанку одржаном 24.12.2019.године у Министарству здравља, настављени су преговори за закључивање новог Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе.

Учесници у преговарању за закључивање овог уговора су представници Синдиката запослених у здравству и социјалној заштити Србије и Гранског синдиката здравства и социјалне заштите „Независност“ и чланови преговарачког тима Владе Републике Србије који чине представници Министарства здравља, Министарства финансија, Министарства државне управе и локалне самоуправе, Министарства за рад, представници Републичког фонда за здравствено осигурање, као и представници Коморе здравствених установа.

Уговор садржи бројне измене због уподобљавања са новим позитивним прописима, а изборили смо и нека повољнија права за запослене, о чему ћете детаљно бити информисани приликом израде анализе овог уговора.

Очекујемо да се у току ове недеље приступи процедури потписивања наведеног уговора.

Уговор ће важити наредне три године.

 

ПРЕУЗМИТЕ ОВО ОБАВЕШТЕЊЕ