Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити Србије је продужио сарадњу са Мегатренд универзитетом којим се омогућава искључиво члановима нашег Синдиката и члановима њихове уже породице (брачни друг и деца) ПОПУСТ У ШКОЛСКОЈ 2022/2023 ГОДИНИ ЗА СТУДИРАЊЕ ОД 25%, УЗ МОГУЋНОСТ ОТПЛАТЕ НА 12 МЕСЕЧНИХ РАТА!!!

На факултетима Мегатренд универзитета организоване су струковне и академске, као и мастер и докторске студије из више академских и научних дисциплина и на било који вид студирања и усавршавања се обрачунава наведени попуст.

ЕКСКЛУЗИВНО ПРАВО ДА КОРИСТИ ПОПУСТ ДО КРАЈА УПИСАНИХ СТУДИЈА, ЧЛАН СИНДИКАТА, ОДНОСНО ЧЛАН ЊЕГОВЕ УЖЕ ПОРОДИЦЕ, ИМА САМО УКОЛИКО РЕДОВНО УПИСУЈЕ ГОДИНЕ СТУДИЈА.

Драги чланови, имате јединствену прилику да искористите још једну у низу привилегија коју вам нуди чланство у Синдикату запослених у здравству и социјалној заштити Србије.

Напомињемо да је добродошао и сваки запослени у делатности здравства и социјалне заштите, који ће учлањењем у Синдикат, стећи могућност да се школује под повољним условима.

 

ВАЖНА НАПОМЕНА:

1.)Уколико члану који је уписао студије по повлашћеним условима за време студирања престане чланство у Синдикату, МОЖЕ ДА НАСТАВИ СТУДИЈЕ ПО ПУНОЈ ШКОЛАРИНИ УТВРЂЕНОЈ ЦЕНОВНИКОМ!

2.)Потврду(којом се доказује чланство у Синдикату) о томе ко је члан Синдиката, издаје председник синдикалне организације, а својство члана уже породице се доказује изводом из матичне књиге венчаних, односно матичне књиге рођених.

Упозоравамо да у случају било какве злоупотребе потврде из тачке 2), учинилац ће морати да надокнади сву насталу штету уплатом свих заосталих школарина по пуној цени услуге!

Сваком уписнику ће се проверавати својство члана или члана уже породице.

3.)Члановима уже породице чланова сматрају се брачни друг и деца.

 

Свим полазницима желимо пуно успеха у даљем школовању и усавршавању.

 

ПРЕУЗМИТЕ ДОКУМЕНТ