Обавештавамо Вас да је ресорно министарство доставило Синдикату на мишљење Радну верзију Закона о запосленима у јавним службама.

С тим у вези, Синдикат ће се благовремено и детаљно изјаснити.

Напомињемо да су понуђена решења далеко неповољнија по запослене чак и од ионако, по запослене, неповољног Закона о раду.
Предложеним одредбама умањују се права запослених која су гарантована посебним колективним уговорима.
Дерогирају се чак и одредбе Закона о здравственој заштити у увиду нормирања дежурства у здравственим установама.
Предлаже се да се дежурство пропише на начин на који се не може спровести у делатности здравства због недовољног броја извршилаца, да се ограничи плаћање прековременог рада, да се умање отпремнине, па чак и да оснивач може донети одлуку о престанку рада установе.

Предвиђено је низ нових отказних разлога и кажњавања запослених и за најмањи ”прекршај”…
Овим законом се врши покушај обесмишљавања социјалног дијалога и колективног преговарања.

Део примедби које је дао Синдикат везано за додатак на плату за рад недељом и увећање коефицијента одређеним категоријама запослених су уважене и прописане су у Радној верзији закона.
Као што смо већ навели, Синдикат је врло темељно приступио изради примедби на закон, а у току је достављање мишљења са терена.

Ставове Синдиката доставићемо ресорним министарствима.
О свим активностима, благовремено ћемо Вас обавестити.