Министар, асс. др Златибор Лончар

ПРЕДМЕТ:ЗАХТЕВ ЗА ОДРЖАВАЊЕ САСТАНКА РАДИ РЕШАВАЊА СТАТУСА АПОТЕКА

Поштовани,
Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити Србије и Фармацеутска комора Србије заједнички иницирају састанак са Вама ради решавања статуса апотека у Републици Србији. Стање у апотекама услед нелојалне конкуренције, непотпуног правног оквира апотекарске делатности, отварања приватних апотека без икаквог плана и реда је све горе.
Отпочело се уз сагласност локалних самоуправа и са изнајмљивањем просторија у којем се налазе апотеке без икаквог ваљаног правног основа позивајући се на члан 164. Закона о здравственој заштити.
Ставом 1. наведеног члана прописано је да ради рационалног коришћења капацитета у здравственој делатности и стварања услова за потпунију и квалитетнију здравствену заштиту грађана, здравствене установе са средствима у државној својини, које су основане за остваривање законом утврђених права грађана у области здравствене заштите, уколико располажу слободним капацитетом (простор и опрема), могу издавати у закуп ове капацитете, у складу са законом.
Дакле само уколико располажу слободним капацитетом у виду простора и опреме, део простора и опреме апотеке могу бити дате у закуп, а не на начин како то чине поједине локалне самоуправе, које иду чак и даље, па чак и запослене заједно са простором потпуно незаконито”изнајмљују”власницима приватног капитала. Чак и апотеке које се налазе у саставу појединих Домова здравља су на овај начин уступљене приватницима.
Захтевамо да се заустави безакоње и хитно предузму мере за отклањање наведених неправилности.
Указујемо Вам и на чињеницу да поједине установе исплаћују запосленима минималне зараде, а поједине нису исплатиле исте и по више месеци.
Уколико се хитно не приступи озбиљно и одлучно у решавању овог проблема, урушиће се апотеке у државном власништву, а грађани Републике Србије ће остати без Уставом гарантованог права да свако има право на заштиту свог физичког и психичког здравља, из разлога што власници приватног капитала претежно отварају апотеке у местима у којима могу да остваре профит, а не због општег интереса –здравствене заштите становништва.
Оснивачи апотека уместо да помогну и да олакшају пословање истих и омогуће становништву да уживају фармацеутску здравствену заштиту, у недостатку решења, чине супротно и својим незаконитим поступањем урушавају читав систем.
Због свега наведеног тражимо хитан састанак са Вама ради изналажења адекватног решења.
С поштовањем,

Председник Синдиката
др Зоран Савић

Фармацеутска комора Србије
Директор, мр сци. Светлана Стојков, дипл. фарм. спец.

 

 

Преузмите допис