Захтев за доношење закључка

ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ Председник Александар Вучић МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА Минитсар Душан Вујовић МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА Министар, асс. др Златибор Лончар ПРЕДМЕТ : ЗАХТЕВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКЉУЧКА ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ KAKO БИ СЕ ЗАПОСЛЕНИМА У ДЕЛАТНОСТИ ЗДРАВСТВА ОМОГУЋИЛА ИСПЈЛАТА ПЛАТЕ Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити Србије обраћа Вам се са захтевом за доношење новог закључка Владе Републике Србије како би се омогућила исплата запосленима који нису примили зараду-плату(аконтацију) за јануар 2016. године, као ни путне трошкове за исти месец, у здравственим установама које се налазе у блокади. Наиме, као што Вам je познато, рачун појединих здравствених установа je у вишемилионској...

Read More

Иницијатива за измену и допуну КЗ

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ Министар Никола Селаковић МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА Министар, асс. др Златибор Лончар МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА Министар, Александар Вулин ПРЕДМЕТ: ИНИЦИЈАТИВА ЗА ИЗМЕНУ И ДОПУНУ КРИВИЧНОГ ЗАКОНИКА KAKO БИ ЗАПОСЛЕНИ У ДЕЛАТНОСТИ ЗДРАВСТВА И СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ УЖИВАЛИ ЗАШТИТУ ОД НАПАДА ПРИЛИКОМ ОБАВЉАЊА СВОЈИХ РАДНИХ ЗАДАТАКА Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити Србије још једном Вам се обраћа са захтевом за измену и допуну Кривичног законика („Службени гласник PC“, бр. 85/2005, 88/2005, 107/2005, 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014) поводом све учесталијих и бруталнијих напада на запослене у здравству и социјалној заштити, који се...

Read More

ЗАХТЕВ ЗА ПОШТОВАЊЕ ЗАКОНА И УВЕЋАЊЕ ПЛАТА СВИМ ЗАПОСЛЕНИМА У ДЕЛАТНОСТИ ЗДРАВСТВА И СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ ЗА 3%

ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, Председник Александар Вучић МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА, Министар Душан Вујовић МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА, Министар асс. др Златибор Лончар МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА Министар, Александар Вулин Законом о изменама и допунама Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015) прописано је да се у 2016. години плате запослених у установама здравствене и социјалне заштите могу повећавати за 3%. Влада Републике Србије је 25. децембра 2015. године донела Закључак број 121-13723/2015-1 којим је прописано: „ Плате запослених у здравственој и социјалној заштити обрачунаваће се и исплаћивати...

Read More

ЗАХТЕВ ЗА ХИТНУ ИЗМЕНУ УРЕДБЕ О КОЕФИЦИЈЕНТИМА

МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА Министар, асс. др Златибор Лончар РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ в.д. директор, др Верица Лазић Репрезентативни синдикати у области здравства на нивоу Републике Србије: Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити Србије, Синдикат медицинских сестара и техничара Србије, Грански синдикат здравства и социјалне заштите „Независност”, Синдикат лекара и фармацеута Србије сматрају да je неопходно да се пo ХИТНОМ поступку изврши измена Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама („Службени гласник PC“, бр. 44/2001, 15/2002, 30/2002, 32/2002, 69/2002, 78/2002, 61/2003, 121/2003, 130/2003, 67/2004, 120/2004, 5/2005, 26/2005, 81/2005, 105/2005, 109/2005, 27/2006, 32/2006, 58/2006, 82/2006,...

Read More

Неиспуњено обећање премијера – Влада не поштује закон!

Законом о изменама и допунама Закона о буџетском систему ( Сл. Гласник РС број 103/2015) предвиђено је да се у 2016. години плате запослених у установама социјалне и здравствене заштите могу повећавати за 3%. Влада Републике Србије је 25. децембра 2015. године донела Закључак број 121-13723/2015-1 којим је предвиђено : „ Плате запослених у здравственој и социјалној заштити обрачунаваће се и исплаћивати по основици која, почев од плате за децембар 2015. године, износи – нето 2.439,27 динара, са припадајућим порезом и доприносима за социјално осигурање.“ Применом овакве основице запослени из осам група послова у здравству и девет у социјалној...

Read More

Обавештење о исказивању солидарности

ДИРЕКТОРИМA ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА ПРЕДСЕДНИЦИМА СИНДИКАЛНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА Репрезентативни синдикати у области здравства на нивоу Републике Србије: Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити Србије, Синдикат медицинских сестара и техничара Србије, Грански синдикат здравства и социјалне заштите „Независност” и Синдикат лекара и фармацеута Србије предлажу да се у знак солидарности поводом убиства на радном месту наше колегинице Љубинке Поповић данас 13.јануара 2016. године у свим здравственим установама обустави рад на пет минута у периоду од 13:00 до 13:05 часова, како бисмо ћутањем одали пошту трагично настрадалој колегиници. Сматрамо да je овакав вид солидарности најмање што можемо да учинимо у овом тренутку....

Read More

Саопштење

Репрезентативни синдикати друштвених делатности исказују огромно незадовољство предложеним Нацртом закона о систему плата запослених у јавном сектору и начином на који се преговори воде везано за одржавање састанака Радне групе за израду спорног закона. Указујемо да одредбе спорног закона дерогирају одредбе закључених колективних уговора, као и закона о раду, а нарочито у делу које прописује минули рад, накнаду плате, право запослених на регрес и топли оброк, отпремнину, накнаду трошкова… Уколико спорни закон буде усвојен у предложеној форми, несумљиво ће се извршити дискриминација запослених у делу јавног сектора, који запослени ће имати мања права од права која уживају запослени како...

Read More

У Министарству здравља обављено више састанака везано за критеријуме за утврђивање вишка запослених немедицинских радника у здравству

Обавештавамо Вас да је у Министарству здравља обављено више састанака везано за критеријуме за утврђивање вишка запослених немедицинских радника у здравству. Захтев нашег Синдиката да најпре престане радни однос запосленима који су у време важења прописа о забрани запошљавања, примљени без сагласности Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава није прихваћен. Усаглашени критеријуми ће бити послати свим здравственим установама из Плана мреже. О даљем поступању и активностима Синдикита бићете благовремено обавештени....

Read More

БУДИ УВЕК У ТОКУ !

ПОСТАНИ ЧЛАН СИНДИКАТА

ЗАШТО НАШ СИНДИКАТ?

ЧЛАНОВИ СМО:

Архива вести

САМО ЗА НАШЕ ЧЛАНОВЕ