Уставни суд донео је Одлуку

Обавештавамо Вас да је Уставни суд донео Одлуку којом се утврђује да Правилник о организацији и систематизацији послова ДЗ Ваљево у деловима којима су утврђени коефицијенти за обрачун и исплату плата запослених није у сагласности са законом. У образложењу се наводи између осталог да је оспореним Правилником ДЗ Ваљево самостално утврдио коефицијенте за обрачун и исплату плата запослених. Дакле, ДЗ Ваљево није имала овлашћење да самостално својим актом (Правилником о организацији и систематизацији послова) утврди коефицијенте за обрачун и исплату плата запослених из разлога што су коефицијенти утврђени Уредбом о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама која је донета на основу Закона о платама у државним органима и јавним службама. Запослени у здравственим установама за свој рад примају плату коју чини производ основице и коефицијента утврђеног актом Владе (Уредбом) и која се као накнада за обављени рад запосленима, НЕ МОЖЕ ИСПЛАЋИВАТИ ПРЕМА ПРАВИЛНИЦИМА, ВЕЋ ИСКЉУЧИВО ПРЕМА ЗАКОНУ О ПЛАТАМА И ОДГОВАРАЈУЋОЈ УРЕДБИ!!! У прилогу овог обавештења можете погледати Одлуку Уставног суда у целости.  ...

Read More

Обавештење

Због великог интересовања чланства и запослених у делатности социјалне заштите објављујемо део усаглашених мишљења Комисије за праћење и примену Посебног колективног уговора за социјалну заштиту у Републици Србији која су сходно договору са састанка одржаног у Министарству рада требала да буду послата ка свим установама социјалне заштите. Синдикат континуирано наставља активности у циљу да се и остала усаглашена мишљења Комисије проследе ка свим установама социјалне заштите. О свим питањима и активностима Синдиката, благовремено ћемо Вас обавестити. У прилогу овог обавештења, можете видети мишљења наведене комисије везано за исплату јубиларне награде, накнаду трошкова превоза за долазак и одлазак са рада, као и накнаду трошкова за време проведено на службеном путу y земљи.   Преузмите мишљење 1   Преузмите мишљење 2   Преузмите мишљење...

Read More

Пријава за 21. Сусрет Здравња

Поштовани, Подсећамо Вас да је неопходно најкасније до 15. маја 2016. године пријавити коначан број учесника, као и пријавити екипе са такмичарским дисциплинама Организационом одбору 21. Сусрета здравља. Жребање ће се обавити 2. јуна, у Београду, у Кошутњаку, ресторан „Голф“ са почезком у 11 часова. Молимо Вас да се строго придржавате упутстава датих у допису 001в од 8.02. 2016. године. Све информације потребно je доставити Стручној служби Синдиката у писаној или електронској форми. Срдачно, Председник др Зоран Савић   Преузми...

Read More

Обавештење

Обавештавамо чланове Синдиката и све запослене у социјалној заштити да је део усаглашених мишљења Комисије за праћење и примену Посебног колективног уговора за социјалну заштиту у Републици Србији сходно договору са састанка одржаног у Министарству рада, послат ка свим установама социјалне заштите. Очекујемо да се и остала усаглашена мишљења Комисије проследе ка свим установама социјалне заштите. О свим питањима и активностима Синдиката, благовремено ћемо Вас обавестити. Преузми обавештење...

Read More

Обавештење

Обавештавамо Вас да је Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања одговорило Синдикату на захтев који смо им упутили везано за поштовање закона и увећање плате свим запосленима у делатности здравства и социјалне заштите за 3%. Наведено министарство је проследило захтев Синдиката на даље поступање Министарству државне управе и локалне самоуправе. Синдикат наставља са активностима ради реализације овог захтева.   Преузмите захтев   Преузмите одговор Министарства за...

Read More

Отпочела је исплата новчаних накнада

Након више упућених ургенција и обављених састанака са представницима надлежних државних органа, усвојен је захтев Синдиката и отпочела је исплата новчаних накнада за запослене који су се добровољно пријавили за престанак радног односа сходно члану 21. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору. Исплата је отпочела за запослене са којима је споразум о престанку радног односа закључен у фебруару 2016. године.   Преузми...

Read More

Састанак у Министарству рада

На захтев нашег Синдиката одржан је састанак у Министарству рада коме су поред представника репрезентативних синдиката у делатности социјалне заштите, присуствовали представници наведеног министарства и директори појединих установа социјалне заштите. На састанку су разматрани захтеви Синдиката који су и били повод за одржавање састанка. Синдикат је исказао огромно незадовољство непоштовањем права запослених која су прописана ПКУ за делатност социјалне заштите и опстукцијом рада Комисије за праћење и примену Посебног колективног уговора за социјалну заштиту у Републици Србији од стране представника Министарства за рад.Инсистирано је да се права запослених морају строго поштовати и указано да ћемо у супротном бити принуђени да неспорна потраживања запослених остваримо у судском поступку. Синдикат је захтевао и једнократну новчану помоћ, као и давање сагласности за додатно радно ангажовање запослених до броја који је одобрен позитивним прописима. Закључак са састанка је да ће се одблокирати рад Комисије и усаглашена мишљења бити послата свим установама социјалне заштите, изузев мишљења за минули рад (које је неспорно). Помоћници министра су изнели да се ради на побољшању материјалног положаја запослених у социјалној заштити и да ће једнократна помоћ бити одобрена чим се за то стекну услови. Поступак за добијање сагласности за додатно радно ангажовање запослених је покренут и очекујемо његову реализацију. Синдикат ће наставити активности у циљу заштите радно-правног и материјалног положаја запослених.     Преузми...

Read More

Усвојен захтев Синдиката

Република Србија МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА Сектор за бригу о породици и социјалну заштиту Број: сл. /2016-09 Датум: 18.03.2016.године СИНДИКАТ ЗАПОСЛЕНИХ У ЗДРАВСТВУ И СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ СРБИЈЕ ПРЕДМЕТ: Позив на састанак – радно-правни и материјални положај запослених у социјалној заштити Поводом вашег захтева 55/16 од 15.03.2016. године и захтева Синдиката запослених у социјалној заштити Републике Србије број: број: 088 од 01.03.2016. године, којим се тражи одржавање састанка са представницима Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, како би се кроз социјални дијалог размотрио и разрешио радно-правни и материјални положај запослених у социјалној заштити, позивамо вас, на састанак који ће се одржати са представницима оба репрезентативна синдиката у области социјалне заштите, дана 01. априла 2016. године, у Министарству, Немањина бр. 22-26, канцеларија 20, спрат II, Ц крило, са почетком у 13,00 часова.   Преузмите...

Read More

Трансфер средстава за исплату новчаних накнада

По налогу Министарства здравља, Републички фонд за здравствено осигурање је дана 22.03.2016.године извршио трансфер средстава за исплату новчаних накнада сходно члану 21. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору, за оне запослене са којима је споразум о престанку радног односа закључен до КРАЈА ЈАНУАРА 2016.године. Синдикат ће одмах по добијању сазнања, благовремено обавестити чланство када ће бити исплаћена накнада и осталим запосленима којима је радни однос престао у фебруару 2016.године.   Преузмите...

Read More

Апотекарске установе

МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА Министар, асс. др Златибор Лончар МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА Министар, Душан Вујовић ПРЕДМЕТ: ЗАХТЕВ ЗА ХИТНО ПОСТУПАЊЕ РАДИ ОЧУВАЊА РАДНО-ПРАВНОГ ПОЛОЖАЈА ЗАПОСЛЕНИХ У АПОТЕКАРСКИМ УСТАНОВАМА Поштовани, У складу са закључком Републичког одбора Синдиката, одржан је састанак овлашћених представника синдикалних организација апотекарских установа у Републици Србији, а присутни су били и овлашћени представници синдикалних организација Домова здравља који у свом саставу имају апотеке. На састанку су отворена и разматрана бројна питања радно-правног и материјалног положаја запослених у апотекарским установама, као и статус апотекарских установа. Закључено је да се радно-правни и материјални положај запослених нагло урушава, иако је Синдикат годинама уназад указивао на проблеме који су и данас актуелни. Исказано је огромно незадовољство Предлогом Закона о апотекарској делатности који је усвојен од стране Скупштине Фармацеутске коморе Србије као полазна основа за јавну расправу. Став Синдиката је јасан и недвосмислен, апсолутно смо против приватизације апотекарских установа. Са изнетог, на иницијативу чланства, представника синдиката запослених у апотекарским установама Србије, у циљу решавања социјално-економских, професионалних и проблема везаних за радни статус запослених у апотекарским установама, као и решавања статуса апотекарских установа, Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити Србије З А Х Т Е В А Да се ни под којим условима не спроводи поступак приватизације апотекарских установа у државном сектору Да се по хитном поступку донесе План мреже апотека у Републици Србији (државног и приватног сектора) Дефинисање начина финансирања нерентабилних апотека у удаљеним...

Read More

БУДИ УВЕК У ТОКУ !

ПОСТАНИ ЧЛАН СИНДИКАТА

ЗАШТО НАШ СИНДИКАТ?

ЧЛАНОВИ СМО:

Архива вести

САМО ЗА НАШЕ ЧЛАНОВЕ