Захтев за поступање у складу са Законом

ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ Председник, Александар Вучић МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА Министар, Душан Вујовић МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА Министар, асс. др Златибор Лончар МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА Министар, Александар Вулин ПРЕДМЕТ: ЗАХТЕВ ЗА ПОСТУПАЊЕ У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ И УСКЛАЂИВАЊЕ ПЛАТА СВИМ ЗАПОСЛЕНИМА У ДЕЛАТНОСТИ ЗДРАВСТВА И СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ ЗА 5% ПОЧЕВ ОД ПЛАТЕ ЗА ДЕЦЕМБАР 2016. ГОДИНЕ Поштовани, У складу са чланом 27е) став 46. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016) захтевамо да Републички фонд за здравствено осигурање изврши пренос новчаних средстава за исплату плата ка здравственим установама увећан за 5%, односно да Министарство за рад требује средства увећана за 5%, ПОЧЕВ ОД ПЛАТЕ ЗА ДЕЦЕМБАР 2016.ГОДИНЕ СВИМ ЗАПОСЛЕНИМА У ДЕЛАТНОСТИ ЗДРАВСТВА И СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ. Влада Републике Србије је 23. децембра 2016. године донела Закључак број 121-12361/2016-1 којим је прописано да ће се плате запослених у здравственој и социјалној заштити обрачунавати и исплаћивати по основици која, почев од плате за децембар 2016. године, износи – нето 2.561,23 динара, са припадајућим порезом и доприносима за социјално осигурање.“ Применом овакве основице запослени из осам група послова у здравству и девет у социјалној заштити – што представља трећину запослених, остаће без обећаног повећања плата. Наведено из разлога што је применом Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника...

Read More

Обавештење

Обавештавамо чланство Синдиката да је Републички Фонд за здравствено осигурање поступио по захтеву нашег Синдиката и доставио инструкцију директорима здравствених установа да се плате запосленима у установама здравствене заштите повећавају за 5% почев од плате за децембар 2016. године. С обзиром да је Законом о изменама и допуна Закона о буџетском систему предвиђено да се у 2017. години могу повећати плате запослених у здравству за 5%, то ће ово повећање за децембарску плату 2016. године бити исплаћено у јануару 2017. године.    ...

Read More

Захтев за повећање плата

МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА Министар, асс. др Златибор Лончар МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА Министар,Душан Вујовић РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ в.д. директор, др Верица Лазић ПРЕДМЕТ: ЗАХТЕВ ЗА ПОВЕЋАЊЕ ПЛАТА ОД 5% ПОЧЕВ ОД ПЛАТЕ ЗА ДЕЦЕМБАР 2016. ГОДИНЕ У складу са чланом 27е) став 46. Закона о буџетском систему („Службени гласник PC“, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016) захтевамо да Републички фонд за здравствено осигурање изврши пренос новчаних средстава за исплату плата ка здравственим установама увећан за 5% ПОЧЕВ ОД ПЛАТЕ ЗА ДЕЦЕМБАР 2016.ГОДИНЕ. Захтевамо да Министарство здравља упути инструкцију директорима свих здравствених установа да требују средства на горе описани начин и то за СВЕ ЗАПОСЛЕНЕ У ДЕЛАТНОСТИ ЗДРАВСТВА ИЗ ПЛАНА МРЕЖЕ. Подсећамо Вас да бројне установе нису извршиле предходно усклађивање плата запосленима за децембар 2015. године о чему смо тражили званично изјашњење Управног одбора Републичког фонда за здравствено осигурање. Још увек нисмо добили одговор, иако je наведено питање од изузетног значаја за материјални положај запослених. Игнорисањем оправданих захтева Синдиката само се потврђује незаконито поступање РФЗО, што доводи то тога да своја законом гарантована права морамо да осваримо у судском поступку, a то даље драстично повећава трошкове здравствених установа и доводи до урушавања истих, односно блокаде рачуна. Подсећамо да бројне установе нису ускладиле плате за 3% ни оним запосленима који имају плату нижу од 25.000,00 динара, односно оним запосленима којима није умањивана основица. Дакле ”штеди...

Read More

Састанак за статус апотека

Министар, асс. др Златибор Лончар ПРЕДМЕТ:ЗАХТЕВ ЗА ОДРЖАВАЊЕ САСТАНКА РАДИ РЕШАВАЊА СТАТУСА АПОТЕКА Поштовани, Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити Србије и Фармацеутска комора Србије заједнички иницирају састанак са Вама ради решавања статуса апотека у Републици Србији. Стање у апотекама услед нелојалне конкуренције, непотпуног правног оквира апотекарске делатности, отварања приватних апотека без икаквог плана и реда је све горе. Отпочело се уз сагласност локалних самоуправа и са изнајмљивањем просторија у којем се налазе апотеке без икаквог ваљаног правног основа позивајући се на члан 164. Закона о здравственој заштити. Ставом 1. наведеног члана прописано је да ради рационалног коришћења капацитета у здравственој делатности и стварања услова за потпунију и квалитетнију здравствену заштиту грађана, здравствене установе са средствима у државној својини, које су основане за остваривање законом утврђених права грађана у области здравствене заштите, уколико располажу слободним капацитетом (простор и опрема), могу издавати у закуп ове капацитете, у складу са законом. Дакле само уколико располажу слободним капацитетом у виду простора и опреме, део простора и опреме апотеке могу бити дате у закуп, а не на начин како то чине поједине локалне самоуправе, које иду чак и даље, па чак и запослене заједно са простором потпуно незаконито”изнајмљују”власницима приватног капитала. Чак и апотеке које се налазе у саставу појединих Домова здравља су на овај начин уступљене приватницима. Захтевамо да се заустави безакоње и хитно предузму мере за отклањање наведених неправилности. Указујемо Вам...

Read More

Протестни захтеви Синдиката

ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ Председник, Александар Вучић МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА Министар, асс. др Златибор Лончар МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Министар, Ана Брнабић МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА Министар, Александар Вулин ПРЕДМЕТ:ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОТЕСТНИМ ЗАХТЕВИМА СИНДИКАТА Поштовани, У складу са Одлуком Републичког одбора Синдиката, у суботу 10.12.2016. у Новом Саду, са почетком у минут до 12, у организацији Покрајинског одбора Синдиката, одржан је протест „За очување јавног здравља – здравље није на продају“. Протест је одржан због урушавања радно-правног положаја запослених у здравству и социјалној заштити. На протесту су Влади Републике Србије јавно саопштени следећи: ЗАХТЕВИ Решавање статуса апотека и уважавање раније изнетих алтернативно постављених захтева: Да се ни под којим условима не спроводи поступак приватизације апотека у државном сектору; Да се по хитном поступку донесе План мреже апотека у Републици Србији (државног и приватног сектора); Да РФЗО у целости преузме обавезу исплате плата запослених уз укидање марже или да се апотекама врати рабат који је РФЗО усмерио у своју касу и да се увећа проценат марже на најмање 20%, из разлога што је постојећа маржа од 12% неодржива за апотекарски систем; Да се изврши измена прописа како би се створили услови за једнако пословање свих апотека (државних и приватних) у Републици Србији; Да се утврди јединствена цене лека; Да се по хитном поступку изврши анексирање уговора РФЗО са апотекама уз одобравање додатног процента марже на већ...

Read More

„За очување јавног здравља – здравље није на продају“.

У складу са Одлуком Републичког одбора Синдиката, у суботу 10.12.2016. у Новом Саду, са почетком у минут до 12, у организацији Покрајинског одбора Синдиката одржан је протест „За очување јавног здравља – здравље није на продају“. На скупу коме је присуствовало око 1000 чланова Синдиката јавно су саопштени захтеви Влади Републике Србије: ЗАХТЕВАМО РЕШАВАЊЕ СТАТУСА АПОТЕКАРСКИХ УСТАНОВА И ПОШТОВАЊЕ ПРАВА ЗАПОСЛЕНИХ ЗАХТЕВАМО ДА НАДЛЕЖНА МИНИСТАРСТВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ПРЕДУЗМУ МЕРЕ РАДИ ИЗМЕНЕ ПРОПИСА КАКО БИ СЕ ОБЕЗБЕДИЛА КВАЛИТЕТНИЈА ЗДРАВСТВЕНА И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (УНАПРЕЂЕЊЕ УСЛОВА РАДА, ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ДОВОЉНОГ БРОЈА МЕДИЦИНСКИХ СЕСТАРА, НЕГОВАТЕЉА, ЛЕКАРА, НЕМЕДИЦИНСКИХ РАДНИКА, ОБЕЗБЕЂЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПЛАЋАЊЕ ИЗВРШЕНОГ РАДА ЗАПОСЛЕНИХ…) ЗАХТЕВАМО ДА СЕ ОЧУВА ПРАВО ГРАЂАНА НА ДОСТУПНОСТ, ЈЕДНАКОСТ И ДОСТОЈАНСТВЕН НИВО ЗДРАВСТВЕНЕ И СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ ЗАХТЕВАМО ДА БУДЕМО УВАЖЕНИ И КАО ЛИЧНОСТИ И КАО ЗАПОСЛЕНИ, ЈЕР МИ НИСМО РОБОВИ НИТИ ЈЕ ЗДРАВЉЕ НА ПРОДАЈУ. Учесницима скупа обратили су се председник Синдиката др Зоран Савић, председница Покрајинског одбора Синдиката др Дуња Циврић, председник Јужнобачког округа Дарибор Стјепановић, председник Пододбора за социјалну заштиту Љубинко Илић и председник СО АУ Нови Сад мр. пхарм. Јелена Лопатић. Представници Синдиката су јасно и недвосмислено поручили Влади Републике Србије да се по хитном поступку морају решити проблеми апотекарских установа, да се мора извршити измена позитивних прописа у циљу обезбеђења пружања квалитетније здравствене и социјалне заштите, да РФЗО мора пребацивати средства за обављени рад и да ресорно министарство мора да врши потпуну контролу над радом...

Read More

РОС ДОНЕО ОДЛУКУ О ОРГАНИЗОВАЊУ ПРОТЕСТА

РОС ДОНЕО ОДЛУКУ О ОРГАНИЗОВАЊУ ПРОТЕСТА У МИНУТ ДО 12 ”ЗДРАВЉЕ НИЈЕ НА ПРОДАЈУ” Обавештавамо Вас да је Републички одбор Синдиката донео Одлуку о одржавању ПРОТЕСТА У МИНУТ ДО 12 у организацији Покрајинског одбора Синдиката, на Позоришном тргу 1, у Новом Саду, у суботу 10. децембра 2016. године, у 11:59 часова. Протест у минут до 12 ”ЗДРАВЉЕ НИЈЕ НА ПРОДАЈУ” се организује због урушавања радно-правног положаја запослених у здравству и социјалној заштити. Протесни ЗАХТЕВИ СИНДИКАТА СУ: Решавање статуса апотекарских установа .Измена прописа ради побољшања квалитета услуга здравствене и социјалне заштите Захтеви Синдиката везани за решавањe статуса апотека и положаја запослених нису реализовани иако смо од 2012. године указивали на алармантно стање у апотекарским установама. Синдикат је указао на погубност приватизације апотека, из разлога што ће грађани Републике Србије остати без Уставом гарантованог права да свако има право на заштиту свог физичког и психичког здравља. Власници приватног капитала не желе да отварају апотеке у местима у којима не могу да остваре профит. То даље значи да ће све нерентабилне апотеке које се налазе у удаљеним приградским или сеоским подручјима бити затворене, а грађани остати без могућности да се снабдеју лековима у срединама у којима живе. Поједине апотекарске установе су без икаквог правног основа издате у закуп приватницима, укључујући и запослене као да су они роба или робови. СТОП БЕЗАКОЊУ-РАДНИК НИЈЕ РОБА!!! У бројним установама здравства и социјалне заштите постоји мањак...

Read More

Информација о поступању РФЗО

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ в.д. директор, др Верица Лазић председник Управног одбора, Милеса Марјановић ПРЕДМЕТ: достављање информације о поступању РФЗО по Закључку Владе РС Поштовани, Молимо Вас да нам доставите информацију да ли је Републички фонд за здравствено осигурање поступио у складу са Закључком Владе Републике Србије 05 број 121-13723/2015-1 од 25. децембра 2015. године и пренео средства здравственим установама за обрачун и исплату плата за децембар 2015. године. Наиме, наведеним закључком РФЗО био је у обавези да здравственим установама дозначи средства за обрачун и исплату плата, почев од децембра 2015. године по увећаној основици која износи – нето 2.439,27 динара, са припадајућим порезом и доприносима за социјално осигурање. Здравствене установе су извршиле исплату плате за децембар 2015. године по основици која је нето износила 2.368,22 динара. Још једном Вас молимо да хитно Синдикату доставите информацију да ли је РФЗО поступио по Закqучку Владе и пренео средства за исплату плата за децембар 2015. године по основици која нето износи 2.439,27 динара. Информација је Синдикату неопходна ради даљег предузимања активности за поштовање права запослених утврђених позитивним прописима С поштовањем, Председник др Зоран Савић     Преузмите...

Read More

Поступак измене Закона

ПРЕДМЕТ: ИНФОРМАЦИЈА О ПОСТУПКУ ИЗМЕНА И ДОПУНА ЗАКОНА О СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ Поштовани, Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити Србије обраћа Вам се са молбом за давање информација везано за израду Закона о изменама и допунама Закона о социјалној заштити. Закон о социјалној заштити је од изузетне важности за радно-правни и материјални положај запослених. Бројна отворена питања морају бити решена, а приоритет су дефинисање сопствених прихода установа социјалне заштите, положај запослених, као и начин финансирања запослених здравствених радника у социјалној заштити који се морају решити овим законом. Радна група за израду Закона о социјалној заштити формирана је пре више од две године, али апсолутно никакве информације до данашњег дана о раду исте нисмо добили, нити знамо која је намера законодавца. Сматрамо да као социјални партнери морамо заједнички решавати горућа питања у делатности социјалне заштите. Мишљења смо да се мора убрзати са поступком израде наведеног закона, као и да репрезентативни синдикати морају дати мишљење на предложени Нацрт закона. Отворени смо за разговор на ову тему у времену које Вама одговара. С поштовањем, Председник др Зоран Савић     Преузмите...

Read More

ИНФО

БУДИ УВЕК У ТОКУ !

ПОСТАНИ ЧЛАН СИНДИКАТА

ЗАШТО НАШ СИНДИКАТ?

ЧЛАНОВИ СМО:

Архива вести