Саопштење поводом Закона о систему плата запослених у јавном сектору

Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити обавештава чланство, све запослене и целокупну јавност да на седници Социјално-економског савета која је одржана 21.01.2016.године, није постигнута сагласност везано за текст Закона о систему плата запослених у јавном сектору. Након вишемесечних преговора радне групе СЕС-а за израду наведеног закона и постизања сагласности везано за кључна питања радно-правног и материјалног положаја запослених, министар финансија Душан Вујовић није дао сагласност на предложени тескт. Наиме, наведени министар је оспорио пре свега права запослених на минули рад, накнаду зараде у складу са Законом о раду… Министар је након свог излагања рекао да неће дозволити остваривање...

Read More

Захтев за доношење закључка

ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ Председник Александар Вучић МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА Минитсар Душан Вујовић МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА Министар, асс. др Златибор Лончар ПРЕДМЕТ : ЗАХТЕВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКЉУЧКА ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ KAKO БИ СЕ ЗАПОСЛЕНИМА У ДЕЛАТНОСТИ ЗДРАВСТВА ОМОГУЋИЛА ИСПЈЛАТА ПЛАТЕ Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити Србије обраћа Вам се са захтевом за доношење новог закључка Владе Републике Србије како би се омогућила исплата запосленима који нису примили зараду-плату(аконтацију) за јануар 2016. године, као ни путне трошкове за исти месец, у здравственим установама које се налазе у блокади. Наиме, као што Вам je познато, рачун појединих здравствених установа je у вишемилионској...

Read More

Иницијатива за измену и допуну КЗ

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ Министар Никола Селаковић МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА Министар, асс. др Златибор Лончар МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА Министар, Александар Вулин ПРЕДМЕТ: ИНИЦИЈАТИВА ЗА ИЗМЕНУ И ДОПУНУ КРИВИЧНОГ ЗАКОНИКА KAKO БИ ЗАПОСЛЕНИ У ДЕЛАТНОСТИ ЗДРАВСТВА И СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ УЖИВАЛИ ЗАШТИТУ ОД НАПАДА ПРИЛИКОМ ОБАВЉАЊА СВОЈИХ РАДНИХ ЗАДАТАКА Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити Србије још једном Вам се обраћа са захтевом за измену и допуну Кривичног законика („Службени гласник PC“, бр. 85/2005, 88/2005, 107/2005, 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014) поводом све учесталијих и бруталнијих напада на запослене у здравству и социјалној заштити, који се...

Read More

ЗАХТЕВ ЗА ПОШТОВАЊЕ ЗАКОНА И УВЕЋАЊЕ ПЛАТА СВИМ ЗАПОСЛЕНИМА У ДЕЛАТНОСТИ ЗДРАВСТВА И СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ ЗА 3%

ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, Председник Александар Вучић МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА, Министар Душан Вујовић МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА, Министар асс. др Златибор Лончар МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА Министар, Александар Вулин Законом о изменама и допунама Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015) прописано је да се у 2016. години плате запослених у установама здравствене и социјалне заштите могу повећавати за 3%. Влада Републике Србије је 25. децембра 2015. године донела Закључак број 121-13723/2015-1 којим је прописано: „ Плате запослених у здравственој и социјалној заштити обрачунаваће се и исплаћивати...

Read More

ЗАХТЕВ ЗА ХИТНУ ИЗМЕНУ УРЕДБЕ О КОЕФИЦИЈЕНТИМА

МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА Министар, асс. др Златибор Лончар РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ в.д. директор, др Верица Лазић Репрезентативни синдикати у области здравства на нивоу Републике Србије: Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити Србије, Синдикат медицинских сестара и техничара Србије, Грански синдикат здравства и социјалне заштите „Независност”, Синдикат лекара и фармацеута Србије сматрају да je неопходно да се пo ХИТНОМ поступку изврши измена Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама („Службени гласник PC“, бр. 44/2001, 15/2002, 30/2002, 32/2002, 69/2002, 78/2002, 61/2003, 121/2003, 130/2003, 67/2004, 120/2004, 5/2005, 26/2005, 81/2005, 105/2005, 109/2005, 27/2006, 32/2006, 58/2006, 82/2006,...

Read More

Неиспуњено обећање премијера – Влада не поштује закон!

Законом о изменама и допунама Закона о буџетском систему ( Сл. Гласник РС број 103/2015) предвиђено је да се у 2016. години плате запослених у установама социјалне и здравствене заштите могу повећавати за 3%. Влада Републике Србије је 25. децембра 2015. године донела Закључак број 121-13723/2015-1 којим је предвиђено : „ Плате запослених у здравственој и социјалној заштити обрачунаваће се и исплаћивати по основици која, почев од плате за децембар 2015. године, износи – нето 2.439,27 динара, са припадајућим порезом и доприносима за социјално осигурање.“ Применом овакве основице запослени из осам група послова у здравству и девет у социјалној...

Read More

Обавештење о исказивању солидарности

ДИРЕКТОРИМA ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА ПРЕДСЕДНИЦИМА СИНДИКАЛНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА Репрезентативни синдикати у области здравства на нивоу Републике Србије: Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити Србије, Синдикат медицинских сестара и техничара Србије, Грански синдикат здравства и социјалне заштите „Независност” и Синдикат лекара и фармацеута Србије предлажу да се у знак солидарности поводом убиства на радном месту наше колегинице Љубинке Поповић данас 13.јануара 2016. године у свим здравственим установама обустави рад на пет минута у периоду од 13:00 до 13:05 часова, како бисмо ћутањем одали пошту трагично настрадалој колегиници. Сматрамо да je овакав вид солидарности најмање што можемо да учинимо у овом тренутку....

Read More

Саопштење

Репрезентативни синдикати друштвених делатности исказују огромно незадовољство предложеним Нацртом закона о систему плата запослених у јавном сектору и начином на који се преговори воде везано за одржавање састанака Радне групе за израду спорног закона. Указујемо да одредбе спорног закона дерогирају одредбе закључених колективних уговора, као и закона о раду, а нарочито у делу које прописује минули рад, накнаду плате, право запослених на регрес и топли оброк, отпремнину, накнаду трошкова… Уколико спорни закон буде усвојен у предложеној форми, несумљиво ће се извршити дискриминација запослених у делу јавног сектора, који запослени ће имати мања права од права која уживају запослени како...

Read More

У Министарству здравља обављено више састанака везано за критеријуме за утврђивање вишка запослених немедицинских радника у здравству

Обавештавамо Вас да је у Министарству здравља обављено више састанака везано за критеријуме за утврђивање вишка запослених немедицинских радника у здравству. Захтев нашег Синдиката да најпре престане радни однос запосленима који су у време важења прописа о забрани запошљавања, примљени без сагласности Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава није прихваћен. Усаглашени критеријуми ће бити послати свим здравственим установама из Плана мреже. О даљем поступању и активностима Синдикита бићете благовремено обавештени....

Read More

БУДИ УВЕК У ТОКУ !

ПОСТАНИ ЧЛАН СИНДИКАТА

ЗАШТО НАШ СИНДИКАТ?

ЧЛАНОВИ СМО:

Архива вести

САМО ЗА НАШЕ ЧЛАНОВЕ