СИНДИКАТ ЗАПОСЛЕНИХ У ЗДРАВСТВУ И СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТ СРБИЈЕ, УЧЕСТВУЈЕ У ПРОЈЕКТУ

„ЈАЧАЊЕ ТРАНСНАЦИОНАЛНЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ САРАДЊЕ МЕЂУ СОЦИЈАЛНИМ ПАРТНЕРИМА ИЗ ЕУ ЗЕМАЉА КАНДИДАТА И ОСИГУРАВАЊЕ  БОЉЕГ ПРИСТУПА ИНФОРМАЦИЈАМА ЗА СВЕ ДЕТАШИРАНЕ РАДНИКЕ У СЕКТОРУ ЗДРАВСТВА И НЕГЕ“

КОЈИ ФИНАНСИРА ЕВРОПСКА КОМИСИЈА

 

ДЕТАЉЕ ПРОЈЕКТА МОЖЕТЕ ВИДЕТИ У ПРИЛОЗИМА:

ПРИЛОГ 1

ПРИЛОГ 2

ПРИЛОГ 3