Због великог интересовања чланства и непоступања појединих здравствених установа у складу са мишљењем Министарства финансија које се односи на примену члана 27е Закона о буџетском систему у делу увећања плата запослених у здравственим установама, Синдикат захтева да се овим поводом огласи и Министарство здравља.

С тим у вези, Синдикат очекује да Министарство здравља упути инструкцију свим здравственим установама из Плана мреже здравствених установа у смислу да су дужне да врше обрачун и исплату плата запосленима у складу са поднетом Иницијативом Синдиката на основу које је Министарство финансија дало мишљење да се усваја у целости.

Настављамо активности у циљу повећања плата, броја извршилаца, побољшања услова рада, измене системских закона, предстоје нам активности везане за сврставање запослених у платне групе и разреде…

Учлани се, буди део Синдиката који ти може помоћи и чија се реч уважава!

ПРЕУЗМИТЕ ДОКУМЕНТ