Обавештавамо Вас да су на данашњем састанку у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања настављени преговори за закључивање новог Посебног колективног
уговора за социјалну заштиту у Републици Србији.

Већина предлога и примедби Синдиката су усвојени.

Очекујемо да се након усаглашавања ставова преговарачких тимова Владе и нашег Синдиката, приступи процедури потписивања наведеног уговора.