Обавештавамо Вас да су јуче на састанку у просторијама Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања настављени преговори преговарачких тимова Владе Републике Србије и нашег Синдиката за закључивање новог Посебног колективног уговора за социјалну заштиту у Републици Србији.

Синдикат је аргументовано бранио изнете предлоге за измене текста уговора у корист запослених.

Након пречишћавања текста, исти ће бити прослеђен ресорним министарствима на мишљење.

Очекујемо да се након давања мишљења представника Владе, приступи процедури потписивања наведеног уговора.