Обзиром да се Закон о здравственој заштити налази у скупштинској процедури, Синдикат је благовремено реаговао и упутио скупштинском одбору за здравље и породицу амандмане на наведени закон.

Напомињемо да су бројне примедбе Синдиката уважене и уврштене у текст Предлога Закона о здравственој заштити од којих издвајамо: нормирање приправности (приправни могу бити сви запослени) и прековременог рада, рад по позиву може се увести за запослене који се налазе у приправности, а у изузетним случајевима и за друге запослене, извршено је брисање прерасподеле радног времена, коначно је решен дугогодишњи проблем у случају када запослени који раде скраћено раде и прековремено, на наше инсистирање извршено је уподобљавање бројних норми са правима које је Синдикат изборио у Закону о запосленима у јавним службама, уважено је и да се Планом мреже утврђује мрежа апотека у јавној својини…

Синдикат је поново упутио и примедбе на Нацрт Закона о изменама и допунама Закона о социјалној заштити.

Очекујемо да оправдане примедбе Синдиката буду узете у разматрање и да се након тога имплементирају у текст закона.

 

ПРЕУЗМИТЕ ОБАВЕШТЕЊЕ