ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Председник, Александар Вучић

МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА
Министар, асс. др Златибор Лончар

МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Министар, Ана Брнабић

 

ЗАХТЕВ ЗА ПРЕСТАНАК ПРАВНОГ НАСИЉА НАД ЗАПОСЛЕНИМА У АПОТЕКАРСКИМ УСТАНОВАМА И ХИТНО РЕШАВАЊЕ СТАТУСА АПОТЕКА У СКЛАДУ СА ПОЗИТИВНИМ ПРОПИСИМА

Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити Србије захтева да се по хитном поступку обустави незаконито издавање у закуп апотека из Плана мреже здравствених установа власницима приватног капитала, као и да се запослени којима је с тим у вези незаконито престао радни однос, врате на послове које су обављали.

Упознати сте да су поједине апотеке у државној својини већ издате у закуп власницима приватног капитала на потпуно незаконит начин, грубим кршењем Закона о здравственој заштити, Закона о јавној својини, Уредбе о Плану мреже здравствених установа, као и Закона о раду, а све на штету како запослених, тако и имовине у јавној својини.
Синдикат је више пута указао на незаконито поступање појединих локалних самоуправа.

Упркос томе, правно насиље над апотекама је настављено, а овога пута се отишло и даље, па су обесправљеним запосленима (Дом здравља Бачка Топола организациона јединица апотека) уручени откази уговора о раду због наводног неостваривања резултата рада???!!!!!!!

Подсећамо да због нагомиланих дугова дужи временски период, апотеци нису били достављани лекови, али по схватању представника локалне самоуправе за то су искључиви кривци запослени????? На овакво незапамћено правно насиље Синдикат неће остати нем.

Послодавац је чак пренебрегнуо и чињеницу да је сходно члану 180а Закона о раду због наводног неостваривања резултата рада могао да откаже уговоре о раду запосленима тек ако је претходно дао писано обавештење у вези са недостацима у њиховом раду, упутствима и примереним роком за побољшање рада, а запослени не побољшају рад ни у остављеном року, али ни то није учињено.

Питамо Вас ко је од локалних самоуправа добио сагласност надлежне дирекције за имовину за издавање у закуп имовине у јавној својини у овом случају апотека???
Да ли закон важи и за носиоце јавних функција???

Синдикат ће пружити сву неопходну правну помоћ члановима, а како је више него очигледно да је реч о грубој злоупотреби права и незаконитим решењима послодавца о отказу уговора о раду, те како је неспорно да ће запослени бити адекватно обештећени, рачуни установа биће несумњиво вишеструко увећани за неисплаћене зараде запосленима, припадајуће камате, адвокатске и судске трошкове!!!

Конвенција МОР-а број 158. о престанку радног односа на иницијативу послодавца, у члану 7. прописује да радни однос радника неће престати због разлога везаних за понашање радника или његов рад пре него што му се омогући да се брани од изнетих навода, осим ако се с`разлогом не може очекивати од послодавца да му пружи ту могућност. Препоруком број 166. наведене Конвенције прописано је да раднику неће престати радни однос због незадовољавајућег вршења посла, изузев ако му је послодавац претходно дао инструкције и писмено упозорење, а ако радник после истека одговарајућег рока предвиђеног за побољшање настави и даље да обавља дужности на незадовољавајући начин, радни однос му може престати.

Да би отказ из овог разлога био законит неопходно је утврдити да резултати рада изостају због недовољног рада запосленог и његовог незалагања, односно због одсуства потребних знања, способности или неукости запосленог, што у конкретном случају апсолутно не одговара чињеничном стању.

Да ли ће надлежни представник локалне самоуправе да одговара за овакво бахаћење и поступање на штету имовине у јавној својини?

Захтевамо да се заустави безакоње и хитно предузму мере за отклањање наведених неправилности, у складу са датим надлежностима које су прописане Законом о јавној својини.
Уколико се хитно не приступи озбиљно и одлучно у решавању овог проблема, урушиће се апотеке у државном власништву, а грађани Републике Србије ће остати без Уставом гарантованог права да свако има право на заштиту свог физичког и психичког здравља, из разлога што власници приватног капитала претежно отварају апотеке у местима у којима могу да остваре профит, а не због општег интереса –здравствене заштите становништва.
Апелујемо да се у најкраћем могућем року усвоји Закон о апотекарској делатности како би се створили услови за једнако пословање свих апотека (државних и приватних) у Републици Србији.

Подсећамо на раније истакнуте протестне захтеве Синдиката: да се ни под којим условима не спроводи поступак приватизације апотека у државном сектору, да се по хитном поступку донесе План мреже апотека у Републици Србији (државног и приватног сектора), да се утврди јединствена цена лека, да РФЗО у целости преузме обавезу исплате плата запослених уз укидање марже или да се апотекама врати рабат који је РФЗО усмерио у своју касу…

Постојећи начин финансирања апотека је неодржив за апотекарски систем, а РФЗО остварује суфицит. Да ли је циљ државе урушавање државног апотекарског сектора у корист власника приватног капитала?
Више пута смо изнели конкретне предлоге за решавање круцијалних проблема у апотекарским установама, али одговора надлежних државних органа нема.

Обећано је да ће формирана Радна група коју чине четири ресорна министра решити овај проблем до краја 2016.године, али до дана сачињавања овог дописа, решења нема, а нема ни назнака када ће бити конкретног предлога.

Време иде, а стање у апотекама је све горе.
Очекујемо Вашу хитну реакцију и позив за разговор.
У супротном бићемо принуђени да предузмемо радикалнији вид активности, до испуњења оправданих захтева Синдиката.

Прилог: незаконито решење о отказу уговора о раду запосленима у апотеци

Председник
др Зоран Савић

ПРЕУЗМИТЕ ДОПИС ПРЕМИЈЕРУ