Влада Републике Србије је 13.јануара 2022.године донела Закључак број:401-182/2022, у коме се наводи да је сагласна да се запосленима у здравственим установама из Плана мреже здравствених установа и Установи заједничких послова института у Сремској Каменици једнократно исплати новчана помоћ у висини од 10.000,00 динара, нето са припадајућим порезом.

Новчана помоћ се исплаћује свим запосленима који су у радном односу на дан доношења овог закључка.

Овом приликом желимо да се захвалимо председнику Републике Србије, Влади и Министарству здравља на уважавању оправданог захтева Синдиката да се новчана помоћ исплати свим запосленима у здравственим установама из Плана мреже (укључујући и неуговорене раднике), као и колегама из војних здравствених установа и Установе заједничких послова института у Сремској Каменици.

Запослени су то апсолутно заслужили.

У прилогу овог обавештења, можете погледати наведени закључак Владе.

 

ПРЕУЗМИТЕ ЗАКЉУЧАК ВЛАДЕ

ПРЕУЗМИТЕ ОВО ОБАВЕШТЕЊЕ