ОМОГУЋЕНА ИСПЛАТА ПЛАТА И ФУНКЦИОНИСАЊЕ УСТАНОВА ЧИЈИ СУ РАЧУНИ У БЛОКАДИ

На захтев нашег Синдиката Влада Републике Србије је донела Закључак 05 број:401-464/2016 од 23.01.2016. године којим се омогућава исплата плата и путних трошкова запосленима у здравственим установама чији су рачуни у блокади.
Такође, Влада Републике Србије је донела Закључак 05 број:401-2248/2016 од 03.марта 2016. године, којим је дата сагласност да РФЗО асигнацијом измирује обавезе према здравственим установама из Плана мреже којима су блокирани рачуни, а на основу доспелих обавеза према повериоцима (за испоручене лекове, медицинска средства и др.).
У прилогу овог обавештења можете погледати допис Министра здравља упућен нашем Синдикату.

 

Преузми обавештење

 

Преузми допис Министарства