Републички фонд за здравствено осигурање је одговорио на допис Синдиката број 41/16 од 02.03.2016. године који се односи на захтев Синдиката за исплату јубиларних награда запосленима у складу са ПКУ за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе.
РФЗО је потврдио да ће поступити у складу са захтевом Синдиката и дописима Министарства здравља и да ће се средства за исплату јубиларних награда запосленима исплаћивати у складу са ПРОСЕКОМ ЗАРАДЕ ИЗ СТАТИСТИЧКИХ ПОДАТАКА ИЗ ДЕЦЕМБРА МЕСЕЦА ПРЕДХОДНЕ ГОДИНЕ.
Захваљујемо чланству на исказаној подршци и стрпљењу, а надлежним државним органима на уважавању оправданог захтева Синдиката.
У прилогу овог обавештења можете видети допис који је РФЗО упутио председнику нашег Синдиката, као и допис који је РФЗО упутио свим филијалама и Покрајинском фонду.

 

 

Преузми обавештење

 

Преузми допис Председнику

 

Преузми допис РФЗО