На данашњем састанку у Министарству државне управе и локалне самоуправе настављени су преговори поводом Радне верзије Закона о запосленима у јавним службама.

Састанку су присуствовали представници Министарства државне управе и локалне самоуправе, Министарства здравља, Министарства финансија и представници репрезентативних синдиката у делатности здравства.
Изнете су примедбе, мишљења, сугестије и конкретни предлози за измене и допуне закона у односу на запослене у делатности здравства.

Већина примедби нашег Синдиката је усвојена и треба да буде разматрана и на Радној групи за израду закона.
Синдикат је још једном указао да су поједине одредбе Нацрта закона о запосленима у јавним службама неспроводљиве у делатности здравства и да без обзира на директиве ЕУ у овом тренутку не могу бити прописане на начин како је дато.

Ово се односи највише на нормирање дежурства и прековременог рада запослених, као и запослених који раде са скраћеним радним временом.

Синдикат инсистира да се закон прилагоди фактичком стању, у супротном делатност здравства ће бити урушена.
Поновили смо ставове изнете на ранијим састанцима да се достигнути ниво права запослених НЕ МОЖЕ УМАЊИВАТИ, поновили смо предлоге за увећање коефицијената, увођење додатних награђивања запослених, препознавање струковних школа и струковних специјализација, као и да се кроз колективно преговарање утврде и друга права и све специфичности које имају делатности здравства и социјалне заштите.

Представници Министарства здравља су уважили оправдане захтеве Синдиката, што је прихваћено од стране ресорних министарстава.

Након вишесатне расправе, састанак је завршен према плану рада и наставиће се у наредним недељама.