Обавештавамо Вас да је у Министарству здравља обављено више састанака везано за критеријуме за утврђивање вишка запослених немедицинских радника у здравству.
Захтев нашег Синдиката да најпре престане радни однос запосленима који су у време важења прописа о забрани запошљавања, примљени без сагласности Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава није прихваћен.
Усаглашени критеријуми ће бити послати свим здравственим установама из Плана мреже.
О даљем поступању и активностима Синдикита бићете благовремено обавештени.