Данас је у Министарству здравља одржан састанак коме су присуствовали представници Министарства и репрезентативних синдиката у здравству. На састанку је разматран Предлог вредновања и разврставања радних места у платне групе и разреде.

Изнете су и конкретне примедбе, предлози и сугестије за измену овог предлога.
Надлежни органи Синдиката ће заузети став о овом Предлогу и исти доставити ресорном министарству.