У циљу решавања социјално-економских, професионалних и проблема везаних за радно-правни положај запослених у институтима и заводима за јавно здравље, на иницијативу чланства, представника синдиката запослених у овим установама, Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити Србије организовао је састанак дана 30.октобра 2019.године.

Састанак је изазвао огромно интересовање представника запослених и менаџмента ових установа, а на питања присутних одговорао је државни секретар при Министарству здравља проф. др Берислав Векић, коме се овом приликом захваљујемо на конструктивном дијалогу у циљу решавања круцијалних проблема запослених у институтима и заводима за јавно здравље.

Професор Векић је изнео уверавања да ће средства за исплату увећаних плата запосленима бити обезбеђена до краја текуће године, а да се морају предузети конкретне активности представника института и завода за јавно здравље у циљу заузимања заједничког става како би се на јединствен начин решили проблеми са којима се сусрећу ове установе.

Од стране директора института и завода, као и представника запослених изнети су различити предлози за изналажење решења.

Синдикат је мишљења да би строгом применом позитивних прописа, а нарочито Закона о јавном здрављу, проблеми института и завода за јавно здравље били решени, а ово мишљење дели и менаџмент установа.

Због свега наведеног, представници 20 института и завода за јавно здравље потписали су заједнички захтев Синдиката који можете видети у прилогу.

Очекујемо да представници Министарства за државну управу и локалну самоуправу и Управа за јавне набавке у сарадњи са ресорним министарством и представницима института и завода за јавно здравље предузму све мере и радње у циљу спровођења позитивних прописа и делегирања послова из области Друштвене бриге за заштиту животне средине и утицај на здравље становништва институтима и заводима за јавно здравље на начин како то закон налаже.

Синдикат ће пратити актуелну ситуацију и по потреби организовати све неопходне активности у циљу помоћи запосленима.

 

ПРЕУЗМИТЕ ДОКУМЕНТ