Обавештавамо Вас да су дана 6. децембра 2019. године у ”Службеном гласнику РС” број 86/2019, објављени следећи закони који прописују права и обавезе запослених:

1.Закон о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана,

2.Закон о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање,

3.Закон о изменама Закона о запосленима у јавним службама,

4.Закон о изменама Закона о систему плата запослених у јавном сектору,

5.Закон о агенцијском запошљавању.

Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору примењује се до 31. децембра 2019. године, односно престаје да важи од 01.јануара 2020.године.

Одлаже се примена Закона о запосленима у јавним службама, као и Закона о систему плата запослених у јавном сектору до 1. јануара 2021.године.

Напомињемо да смо у ПКУ за делатност здравства предложили заштитну клаузулу по запослене у здравственим установама из Плана мреже, која је прихваћена и интегрисана у текст уговора, на начин да послодавац у смислу овог уговора, не може да користи рад преко Агенције за привремено запошљавање.

 

ПРЕУЗМИТЕ ОВО ОБАВЕШТЕЊЕ