Обавештавамо Вас да су дана 8. децембра 2018. године у ”Службеном гласнику РС” број 95/2018, објављени следећи закони који прописују права и обавезе запослених:

1.Закон о буџету Републике Србије,

2.Закон о изменама и допунама Закона о буџетском систему,

3.Закон о изменама и допунама Закона о јавној својини,

4.Закон о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана,

5.Закон о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање,

6. Закон о измени Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору,

7. Закон о изменама Закона о запосленима у јавним службама,

8. Закон о изменама Закона о систему плата запослених у јавном сектору.
Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору примењиваће се и у 2019.години.

Одлаже се примена Закона о запосленима у јавним службама, као и Закона о систему плата запослених у јавном сектору до 1. јануара 2020.године.

ПОВЕЋАЊЕ ПЛАТА ВРШИЋЕ СЕ ПОЧЕВ ОД ПЛАТЕ ЗА ЈАНУАР 2019.ГОДИНЕ.

Очекујемо измену прописа како би  се омогућила исплата увећаних плата за све запослене.

 

ПРЕУЗМИТЕ ДОКУМЕНТ