МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ,
БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА
Министар, Александар Вулин
ПРЕДМЕТ: ЗАХТЕВ ЗА ОДРЖАВАЊЕ САСТАНКА РАДИ РЕШАВАЊА РАДНО-ПРАВНОГ И МАТЕРИЈАЛНОГ ПОЛОЖАЈА ЗАПОСЛЕНИХ У СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ

Поштовани,
Пододбор за социјалну заштиту као највиши орган Синдиката запослених у здравству и социјалној заштити Србије за делатност социјалне заштите на седници одржаној 11.03.2016.године разматрао je радно-правни и материјални положај запослених.
Због непоштовања права утврђених ПКУ за социјалну заштиту, незадовољавајућег радно-правног и материјалног положаја запослених, Пододбор je закључио да je неопходно да се пo хитном поступку одржи састанак са министром Александром Вулином лично.
Овим поводом Синдикат

ЗАХТЕВА

  1. Поштовање права утврђених Посебним колективним уговором за социјалну заштиту у Републици Србији („Службени гласник PC“, бр. 11/2015) и престанак опструирања рада Комисије за праћење и примену наведеног уговора,
  2. Исплату једнократне помоћи запосленима у износу од 7.000,00 динара,
  3. Давање сагласности за повећање броја запослених на неодређено време до броја утврђеног ОДЛУКОМ о максималном броју запослених на неодређено време у систему државних органа, систему јавних служби, систему Аутономне покрајине Војводине и систему локалне самоуправе за 2015. годину („Службени гласник PC“, бр. 101/2015, 114/2015, 10/2016, 22/2016).

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Комисија за праћење и примену Посебног колективног уговора за социјалну заштиту у Републици Србији je на седницама усагласила ставове и израдила тачно десет мишљења од којих je само једно послато подносиоцу захтева за тумачење наведеног уговора и то на изричит захтев заштитника грађана.
Сва остала мишљења се налазе и no више месеци у Министарству за рад, уз образложење да се не могу послати установама социјалне заштите из разлога што таква средства нису планирана у буџету PC.
Иако смо више пута поновили да je предмет рада Комисије давање мишљења, a не планирање средстава у буџету, која средства су морала бити требована даном потписивања ПКУ за социјалну заштиту, до дана сачињавања овог дописа представници Министарства за рад који су именовани у Комисију нису предузели ниједну радњу у складу са оним што je раније договорено са помоћником министра за рад Зораном Лазићем.
Само из разлога коректног и професионалног поступања помоћника министра Зорана Лазића, Синдикат овим поводом још увек није предузео радикалније активности.
Синдикат Вам се још једном обраћа са захтевом за исплату једнократне помоћи запосленима у социјалној заштити чије je просек плата нижи од просека плата оних запослених у јавном сектору којима je тај вид помоћи одобрен и исплаћен. Сматрамо да Влада Републике Србије има исти став према свим запосленима и да запослени у делатности социјалне заштите неће бити изузетак.
Указујемо Вам и на чињеницу да у појединим установама социјалне заштите постоји мањи број запослених од оног броја утврђеног Одлуком о максималном броју запослених на неодређено време у систему државних органа, систему јавних служби, систему Аутономне покрајине Војводине и систему локалне самоуправе за 2015. годину.
Обзиром да je још увек неопходна сагласност Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, a да корисник јавних средстава молбу за попуњавање слободног, односно упражњеног радног места и за одобравање додатног радног ангажовања подноси надлежном министарству да се број запослених повећа највише до утврђеног максималног броја запослених, молимо да се инсистира да се процедура убрза и потребна сагласност одобри установама социјалне заштите које имају такву потребу.
Са изнетог, Синдикат захтева хитан састанак, како бисмо вођењем социјалног дијалога решили круцијалне проблеме запослених.
Очекујемо Ваше поступање у најкраћем могућем року у времену које Вама одговара.
С поштовањем,
Др Зоран Савић

 

Преузми допис